Sådan anvender du de enkelte garantier

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Brug denne garantitekst, når du køber et nøglefærdigt hus eller en ejerlejlighed af en erhvervsdrivende. Der er tale om boliger, som er planlagt til opførelse eller er under opførelse.

Ved køb af nybygget andelsbolig - entreprenørstyret

Brug denne standardgaranti, når du køber en nybygget, nøglefærdig andelsbolig af en erhvervsdrivende.

Du skal her være opmærksom på, at der er tre parter. Tegningsaftalen bliver indgået mellem dig som forbruger og projektudbyderen. Når byggeriet er færdigt, overdrages det til andelsboligforeningen. Som andelshaver ejer du ikke din bolig, men har i stedet en brugsret til en bestemt bolig. Hvis der eksempelvis opstår spørgsmål om en mangel, vil det være et forhold mellem ejeren af ejendommen (andelsboligforeningen) og entreprenøren.

Ved køb af nybygget andelsbolig -brugerstyret

Brug denne standardgaranti, når du køber en nybygget, nøglefærdig andelsbolig af en nystiftet andelsboligforening eller af en andelsboligforening under stiftelse.

Denne garanti adskiller sig fra de forrige ved, at der her ikke er brug for samme omfang af forbrugerbeskyttelse. I de to andre situationer er der tale om en aftale, der indgås mellem en forbruger og en entreprenør, som er to uafhængige personer, der kan have forskellige interesser. I den brugerstyrede model er der imidlertid tale om et forhold mellem en andelshaver og den andelsboligforening, som han eller hun er medlem af. Andelshaveren har dermed direkte indflydelse på byggeprojektet og forløbet.

Ved køb af eksisterende fast ejendom

Brug denne standardgaranti, når du køber en eksisterende ejendom.

Ved køb af eksisterende andelsbolig

Brug denne standardgaranti, når du køber en eksisterende andelsbolig. Den kan bruges både ved salg gennem en andelsboligforening, og hvis der medvirker en ejendomsformidler.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her