Beskyttelse af kautionister

Den 1. juli 2015 trådte nye regler for privat kaution og tredjemandspant i kraft. Reglerne gælder, når du stiller kaution eller tredjemandspant over for en bank eller et realkreditinstitut (långiver).

Reglerne fremgår af lov om finansiel virksomhed § 48.

Med "privat kaution eller tredjemandspant" forstås, når der ikke indgår en erhvervsmæssig relation mellem kautionist og den person, der får lånet (låntager).

Hvis du bliver bedt om at kautionere, så vær særligt opmærksom på:

 • Du bør ikke kautionere eller stille pant, hvis du ikke kan undvære det beløb, du bliver bedt om at kautionere eller stille pant for. Spørg derfor altid dig selv, om du er parat til at "forære" låntager pengene. Det er nemlig ofte meget svært for kautionister/pantsættere efterfølgende at få pengene fra låntager.
 • Det er op til dig selv at vurdere risikoen for at ende med at komme til at betale, hvis du kautionerer eller stiller pant. Banken giver dig oplysninger om låntagerens økonomi til brug for bedømmelse af risikoen, men du bør overveje at bede om yderligere oplysninger hos låntager, før du kautionerer eller stiller pant.

Sådan er du beskyttet som privat kautionist eller tredjemandspantsætter:

 • Overvejer du at kautionere eller at stille pant til sikkerhed, bør du læse pjecen "Information om privat kaution og tredjemandspant", som er udarbejdet af Forbrugerrådet Tænk, Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Finansrådet. Gennemgå eventuelt pjecen eller tilsvarende oplysningsmateriale med din bank, inden kautionsaftalen eller pantsætningsaftalen indgås.
 • Banken skal give dig konkrete oplysninger om låntagers økonomi i form af:
  • kopi af seneste årsopgørelse fra SKAT
  • seneste tre lønsedler eller
  • det seneste årsregnskab, hvis der kautioneres eller stilles sikkerhed for en erhvervsdrivendes gæld.
 • Din kautions- eller pantsætningsaftale skal være skriftlig.
 • Kautionens eller pantsætningens størrelse skal begrænses til lånets hovedstol eller for kreditter til maksimum af kreditten ved aftalens indgåelse.
 • Hvis låntager udebliver med betalingen af hovedstol, renter eller afdrag, skal du senest 3 måneder efter, at beløbet skulle have været modtaget af långiver, have besked om, at låntager ikke har betalt.
 • Kautionsforpligtelsen eller tredjemandspantet er tidsbegrænset til maksimalt ti år og for kassekreditter eller lån uden fastsat tilbagebetalingstidspunkt til fem år med det vilkår, at kautionen/pantet falder bort, hvis du som kautionist/pantsætter inden for de nævnte tidsrum ikke er blevet mødt med krav fra banken.
 • Du får tilsendt en årlig meddelelse om størrelsen af den kautions- eller pantesikrede forpligtelse.
 
 

Lovregler

Aftalen mellem Finansrådet og Forbrugerrådet har siden dannet grundlag for lovreglen i lov om finansiel virksomhed § 48. Læs mere hos Finanstilsynet.

Lov om finansiel virksomhed

Info om kaution

Pjecen drejer sig kun om "privat kaution og tredjemandspant", altså tilfælde hvor der ikke indgår en erhvervsmæssig relation mellem kautionisten og låntager.

Pjecen Information om kaution og tredjemandspant

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her