Opbevaring af værdipapirer

Typisk udstedes og opbevares dine danske værdipapirer elektronisk i den danske værdipapircentral VP SECURITIES (VP). I Danmark har de enkelte investorer deres eget depot i værdipapircentralen, som føres af et kontoførende institut - typisk kontohavers bankforbindelse. Det betyder, at dine værdipapirer ligger sikkert på et depot registreret på dit CPR-nummer.

Når du handler værdipapirer afvikles handlerne også af VP, som flytter de handlede værdipapirer mellem dit og modpartens depot - samtidig flyttes penge den modsatte vej. I VP afvikles penge og papirer altid samtidig, og der er ingen risiko for, at en part i en handel leverer sin del af handlen, uden at modtage betaling herfor.
 
VP har tidligere været en selvejende institution, men er i dag et aktieselskab, der ejes af brugerne dvs. Danmarks Nationalbank, realkreditinstitutter, institutionelle investorer og banker.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her