Forside Bankkunde Information og råd...

Information og rådgivning

Når du retter henvendelse til en bank for fx at oprette en konto eller få et lån, skal banken yde rådgivning, hvis du anmoder herom eller hvis omstændighederne tilsiger, at du har behov herfor.

Ved rådgivning forstås anbefalinger, vejledning, herunder oplysninger om risici forbundet med en disposition, og oplysninger om umiddelbare konsekvenser af dine valgmuligheder.

For at banken kan yde denne rådgivning, er banken nødt til at have kendskab til dine økonomiske forhold, herunder:

  • oplysninger om din økonomiske situation,
  • dine erfaringer med det finansielle produkt, du er interesseret i,
  • din risikovillighed og
  • formålet med at få det pågældende bankprodukt.

Dette kaldes "kend-din-kunde"-princippet. Du vil derfor blive spurgt herom. Banken vil tage udgangspunkt i de oplysninger, du kommer med.

Rådgivningen skal tilpasses dine interesser og give dig et godt grundlag for at træffe din beslutning. Rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. Du skal orienteres om de risici, der er relevant for dig.

Du kan læse mere om information og rådgivning i:

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning om bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her