Forside Bankkunde Ønsker du at klage...

Ønsker du at klage over din bank?

Ønsker du at klage, henvender du dig i den bankfilial, hvor du hører til. Hvis det ikke løser dit problem, har du mulighed for at henvende dig til den klageansvarlige i din bank. Lovgivningen sikrer dig, at der i alle banker er en klageansvarlig. Den klageansvarlige hjælper dig i tvister mellem dig og banken. Du kan få oplyst i din bankfilial, hvem der er den klageansvarlige. Det fremgår også af bankens website.

Kan du heller ikke finde en løsning sammen med den klageansvarlige, har du mulighed for at klage til Pengeinstitutankenævnet. Pengeinstitutankenævnet er oprettet af Finansrådet, Sammenslutningen af Danske Andelskasser og Forbrugerrådet.

Hvem og hvad kan du klage over - og hvordan?

Pengeinstitutankenævnet behandler klager over danske og færøske banker og deres datterselskaber fx finansieringsselskaber - ikke bankers realkreditselskaber eller forsikringsselskaber, da der er to særlige ankenævn for dem. Pengeinstitutankenævnet behandler også klager over danske filialer af udenlandske banker.

Du kan klage, hvis din klage drejer sig om et privat kundeforhold. Din klage skal vedrøre en konkret formueretlig tvist, der handler om et økonomisk krav. Ankenævnet behandler ikke klager over generelle forhold fx en banks markedsføring eller ansattes opførsel.

Du skal sende din klage på et særligt klageskema, som du rekvirerer i Ankenævnets sekretariat. Det koster 200 kr., som du får tilbage, hvis du får medhold i sagen.

Finansrådet opfordrer alle banker til at følge kendelser, der er truffet af et enigt Pengeinstitutankenævn.

 

 

Kontakt:

Pengeinstitutankenævnet
Amaliegade 8 b, 2. sal
Postboks 1029
1022 København K

Telefon: 3543 6333

Telefontid mandag-fredag
kl. 9.30-12.30

Telefax: 3543 7104

Pengeinstitutankenævnet​

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her