Forside Bankkunde Virksomheder Eksportkreditfonde...

Eksportkreditfonden

30. september 2013

Eksportkaution

 

Målgruppe

Både eksportvirksomheder og underleverandører til eksportvirksomheder har mulighed for at få en EKF-kaution tilknyttet virksomhedens eksportrelaterede driftskreditter og garantier.
 

Vilkår

Ordningen forvaltes af bankerne. EKF kan yde en kaution på op til 80 procent af bankens lån, men de konkrete betingelser afhænger af forretningen. Kautionen kan afdække bankens risici på eksportvirksomheders/underleverandørers driftskreditter og garantier i forbindelse med virksomhedens generelle eksport eller enkeltstående konkrete eksportordrer. Kautionens løbetid kan være op til tre år, dog kan kautionens varighed være længere end tre år, hvis der er tale om en konkret ordre.
 

 

 

SMV-garanti

 

Målgruppe 

En SMV-garanti er målrettet små og mellemstore eksportvirksomheder. EKF kan tilbyde garanti for kontraktbeløb på op til 25 millioner kroner. Garantien kan give eksportvirksomhedens kunde i udlandet bedre mulighed for finansiering af langfristet kredit til en konkret eksportordre.
 

Vilkår

Ordningen forvaltes af bankerne. EKF kan garantere op til 100 procent af bankens tab, og eksportøren har typisk en selvrisiko på 10 procent, men de konkrete betingelser afhænger af forretningen. EKF udbetaler erstatning, hvis din bank får tab på eksportforretninger på grund af kommercielle eller politiske risici.
 
EKF kan udstede SMV-garanti med løbetid på op til 5 år. Desuden er det en betingelse, at kredittiden til den udenlandske køber mindst er 181 dage. Hvis køberen er fra et OECD-land, og hvis ordren er over 5 millioner euro, skal løbetiden dog være på mindst 2 år.
 
Den udenlandske kunde skal normalt forudbetale mindst 15 procent af ordrebeløbet ved løbetider over 1 år. Kreditten skal desuden være udformet som et serielån med lige store afdrag, der er tillagt de løbende renter.
 
 
 
 

Kaution for anlægslån

 

Målgruppe 

Kaution for anlægslån er målrettet virksomheder, der vil investere. Produktet finder anvendelse både, hvis virksomheden har behov for at investere i et udenlandsk datterselskab, eller hvis virksomheden vil udvide produktionen her i landet.
 

Vilkår 

Ordningen forvaltes af bankerne. EKF kan yde kaution til banken på op til 80 pct. af anlægslånet. Garantien kan også benyttes, hvis virksomheden vælger at lease maskiner eller andre produktionsfaciliteter. Der er ingen grænser for, hvor stor en kaution for anlægslån, en virksomhed kan få. Som udgangspunkt kan lånet maksimalt vare op til syv år. Men hvis der er særlige forhold, der taler for det, kan det i nogle tilfælde være længere.
 
 
 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her