Vækstfonden

11. juli 2013

Vækstlån

Målgruppe

Vækstlån er målrettet veletablerede SMV’er, som skal gennemføre større investeringer, udvide forretningen, eller som står foran et ejerskifte.
 

Vilkår

Vækstlånene skal være på minimum 2 mio. kr. og gives som supplement til virksomhedens øvrige finansiering. Udgangspunktet for vækstlånene er, at de står efter andre lån fra banker og øvrige sikrede kreditorer. Dermed vil renten på vækstlån også være højere. Løbetiden på lånet følger som udgangspunkt aktivernes forventede levetid.
 

Ansvarlige Lån

Målgruppe

Ansvarlige Lån er målrettet sunde etablerede virksomheder med ambitioner om vækst. Lånene er en mellemting mellem fremmedkapital og egenkapital og har til formål at styrke kapitalgrundlaget i virksomhederne, som kan muliggøre yderligere finansiering fra pengeinstitutter. Det Ansvarlige Lån skal derfor indgå i en samlet finansieringsløsning, hvor virksomheden samtidig opnår almindelig lånekapital fra fx et bank.
 

Vilkår

Det Ansvarlige Lån skal som minimum være på 3 mio. kr. Den øgede risiko, som Vækstfonden bærer ved den manglende sikkerhed, modsvares ved en højere rente. Løbetiden på lånet er 6-8 år med to års afdragsfrihed i starten.
 

Små Vækstkautioner

Målgruppe

Små Vækstkautioner er målrettet virksomheder med et mindre finansieringsbehov og med utilstrækkelige sikkerheder til at opnå det ønskede lån.
 

Vilkår

Ordningen forvaltes af bankerne. Med kautionerne dækker Vækstfonden eventuelle tab bankerne måtte have i forbindelse med lån til virksomhederne. Det er gældende for kautionerne, at de maksimalt må dække 75 pct. af finansieringen på op til 2 mio.kr. på det enkelte lån og maksimalt 20 pct. på porteføljen i den enkelte bank.
 
 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her