Forside Bankkunde Virksomheder Få en bedre kredit...

Få en bedre kreditvurdering

1. december 2010

Føler du dig som virksomhedsleder ordentlig klædt på inden samtalen med banken? DI og Finansrådet har i fællesskab udarbejdet en tjekliste med 10 punkter, som virksomheder kan tage udgangspunkt i eksempelvis i forbindelse med en drøftelse af virksomhedens økonomi med virksomhedens bestyrelse, bank og/eller revisor. 
 
De 10 punkter fokuserer på de områder, som bankerne primært kigger på, når de kreditvurderer din virksomhed. Tjeklisten skal give dig mulighed for at agere proaktivt og populært sagt sikre, at du ringer til revisoren eller banken, før banken ringer til dig.

Men tjeklisten kan også bruges til at give dig og/eller din bestyrelse overblik over virksomhedens økonomi, likviditet og finansieringsbehov på kort og lang sigt. Og dermed give inspiration til, hvorledes din virksomhed skal agere i et marked, som har ændret sig markant det sidste års tid. De 10 punkter er:

  • Indtjeningen
  • Omkostningerne
  • Kompetencerne
  • Professionel bestyrelse
  • Økonomistyring
  • Likviditet
  • Finansiering
  • Risikostyring
  • Kontakt til bank, revisor og andre rådgivere
  • Fremtidsudsigter

1. Indtjeningen

Har virksomheden de rigtige produkter og services på hylderne? Er der nye forretningsmuligheder? 
Kan øgede finansieringsomkostninger lægges oveni priserne? 
Ved du, hvad dækningsbidraget er på hver enkelt vare/ydelse? Og ved du, hvad virksomhedens overskudsgrad og dækningsgrad er i forhold til konkurrenterne? 
Er virksomheden til stede på de rigtige eksportmarkeder - i lyset af krisen og ændringerne i valutakurserne?

2. Omkostningerne

Er kapaciteten tilpasset udviklingen i efterspørgslen? 
Kan administration eller andre aktiviteter outsources? 
Kan processer automatiseres og digitaliseres? 
Kan omkostningerne reduceres, uden det går ud over udvikling af nye produkter?

3. Kompetencerne

Har du et overblik over, hvilke kompetencer der er behov for i dit ledelsesteam, i din bestyrelse og blandt dine medarbejdere?
Hvornår har ledelsen sidst gennemført en SWOT-analyse af virksomheden? 
Har du en plan for, hvorledes du hele tiden sikrer, at medarbejderne har de rette kompetencer og evt. løbende efteruddannes? 
Er du med i netværk, hvor du kan få faglig og ledelsesmæssig sparring og/eller har mulighed for at drøfte den generelle økonomiske situation indenfor jeres branche? 
Er der behov for at styrke ledelsen gennem eksempelvis efteruddannelse eller ansættelse af mellemledere?

4. Professionel bestyrelse

Har bestyrelsen de rigtige kompetencer i den nuværende situation? 
Er der en fast rapportering til bestyrelsen om virksomhedens økonomi, likviditet og finansieringsbehov? 
Er bestyrelsen velfungerende og proaktiv? 
Hvis virksomheden ikke har en professionel bestyrelse, har du så på anden vis stærke sparringspartnere?

5. Økonomistyring

Er der opbygget en procedure for løbende rapportering til ledelsen?
Har du let adgang til løbende informationer om afvigelser i omsætning, omkostninger, udviklingen i kredit- og debitordage, nøgletal, lager, timeforbrug mv.? 
Har du et overblik over, hvor og hvornår der sker ind- og udbetalinger på kort sigt (de nærmeste uger) og på lang sigt (de kommende måneder)? 
Er der en procedure, som sikrer, at fakturaer og rykkere automatisk bliver sendt ud?

6. Likviditet

Kan omkostningerne reduceres via bedre leverandøraftaler, så de eksempelvis tager hensyn til blandt andet sæsonudsving og leveringsfrekvens? 
Er det muligt at nedbringe antallet af kreditdage enten ved at se på virksomhedens egne administrative rutiner eller genforhandle aftaler med kunderne? 
Har du et overblik over, hvor mange penge virksomheden har bundet i råvare-, mellemvare- og færdigvarelageret?
Kan virksomheden mindske lagrene eksempelvis ved at sælge halvfabrikata og ukurante varer med rabat?

7. Finansiering

Er der den rigtige balance mellem egen- og fremmedkapital? 
Er der alternative muligheder til den almindelige bankfinansiering? Kan du eksempelvis mindske finansieringsbehovet ved at anvende leasing og/eller factoring i stedet for almindelige lån? 
Har du overvejet at bringe eksterne investorer ind? 
Er mulighederne for virksomhedspant, vækstkaution, eksportkreditordninger undersøgt?

8. Risikostyring

Er der en procedure, som sikrer at nye og gamle kunder løbende bliver kreditvurderet? 
Følger virksomheden løbende udviklingen i råvarepriser, renten og valutakurserne, og kan det svare sig for virksomheden at afdække valutarisikoen? 
Bliver leverandørernes leveringsevne løbende vurderet? 
Har virksomheden en for stor eksponering mod enkelte storkunder eller enkelte brancher?
9. Kontakten til bank, revisor og andre rådgivere

Har virksomheden en god dialog med bankrådgiveren - er der et fornuftigt "match"? 
Er der en løbende informationsstrøm til banken - også når udviklingen er negativ? 
Drager virksomheden nytte af de forskellige ydelser, som revisoren kan tilbyde, udover revision af virksomhedens regnskab? Bruger du eksempelvis revisoren i forbindelse med likviditetsstyringen?
Kan økonomistyringen outsources til en revisor, eller kan virksomheden "leje" en regnskabschef? 
Bruger virksomheden det offentlige erhvervsfremmesystem, herunder de regionale væksthuse?

10. Fremtidsudsigter

Hvordan ser du virksomhedens muligheder på kort, mellemlang og lang sigt? 
Hvor sårbare / følsomme er virksomhedens budgetter og planer for udsving? 
Hvad er worst case scenario? Og har du så i givet fald en plan b? 
Er virksomheden opmærksom på den gratis rådgivning, "early warning", som tilbydes til mindre virksomheder, der er på vej eller er kommet i økonomisk uføre? 
Står virksomheden overfor et generationsskifte / ejerskifte, og er du og en eventuel kommende ejer klædt tilstrækkelig på til den proces? Har du en exitstrategi, der tager hånd om både ejer- og lederskiftet?

Kom videre

Er der et eller flere af disse punkter, som du er usikker på, så kan det være en god idé eksempelvis i samarbejde med din revisor eller en anden privat rådgiver at se på området, og opbygge en procedure, hvor der løbende bliver rapporteret til ledelsen og bestyrelsen.

Samtidig bør du holde banken løbende opdateret om såvel positive som negative informationer. Der bør være lige så stor fokus på det fremadrettede (nye kunder, leverandører, ordrer, konkurrenter mv.) som det bagudrettede (regnskaber, overholdelse af budgetter mv.) så banken hele tiden kender virksomhedens udvikling og muligheder.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her