2010

 

På landsplan var den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse 3,4 pct. højere end samme periode sidste år.

 

Udbudspriserne er kommet tættere på salgsprisen. Boligsælgerne er blevet mere realistiske om den pris, de forlanger for boligen.

 

Basel Kommiteens endelig forslag indeholder stadig store udfordringer for dansk realkredit.

 

Udlånet til de danske virksomheder er stigende og højere end i udlandet, selvom den økonomiske udvikling i Danmark er svagere end i vores nabolande.

 

De europæiske finanstilsynsmyndigheder (CEBS) forudser at 246 europæiske banker skal rejse ca. 2.200 mio kr. i ny egenkapital. CBS offentliggjorde den 16. december 2010 deres kvantitative effekt-studie af konsekvenserne af de højere krav til fx kapital og likviditet som foreslået i Basel III-forslaget

 

To ud af tre danskere bruger netbank, og dermed er vi langt foran resten af Europa, hvor kun hver tredje bankkunde anvender netbank.

 

Sidste uges G20-møde i Seoul gav ingen klare svar på, hvorvidt danske realkreditobligationer får lov at beholde deres værdi i bankernes likviditetsstyring. Så kampen for dansk realkredit vil fortsætte, forventer Finansrådet.

 

Den Internationale Studiemiljøpris 2010 gives i dag til De Studerendes Råd ved Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Prisen på 100.000 kroner er sponseret af Finansrådet, der gerne ser, at udenlandske studerende bliver i Danmark efter endt uddannelse.

 

Kunderne skal i dag dokumentere højere tilbagebetalingsevne, end før den økonomiske krise brød ud. Men selv om kreditpolitikken er strammet i bankerne, er udlånet historisk højt. Finansrådets direktør afviser derfor enhver snak om kreditklemme.

 

EU foreslår særskat på banker, som ifølge Kommissionen ikke betaler ligeså meget til fællesskabet som andre sektorer. I Danmark forholder det sig lige omvendt. Bankerne hører til den sektor, der i forhold til størrelsen bidrager mest til fællesskabet.

 

Stramningerne i den finansielle sektor er i fuld gang, og der er masser af yderligere regulering undervejs, selv om skeptikere mener, at bankerne er sluppet omkostningsfrit igennem krisen.

 

Om få år er der igen mangel på højtuddannet arbejdskraft. Løsningen gemmer sig på de danske universiteter, der optager flere og flere internationale studerende.

 

Seminar for internationale studerende giver vejledning i at navigere rundt i det danske arbejdsmarked.

 

Bankerne i Europa er vigtigere for de ikke-finansielle virksomheders vækstvilkår, end det er tilfældet i USA. Det fremgår af en sammenligning af de to økonomier. Dermed rammes Europas - og Danmarks - vækst hårdere af den kommende finansielle regulering.

 

Bankernes og realkreditinstitutternes udlån til danskerne har aldrig været højere. Det viser (sæsonkorrigerede) tal fra Nationalbanken for juli måned.

 

Virksomheder har nemmere ved at opnå lånefinansiering i Danmark, end tilfældet er i resten af Europa, viser en analyse af kreditsituationen i euroområdet.

 

Små- og mellemstore virksomheder behandles fuldstændig på lige fod med større virksomheder, når det gælder ændringer i kreditgivningen. Det fremgår af en undersøgelse fra Nationalbanken.

 

En ny bankskat på banker er til debat i G20 og EU, men i Danmark betaler bankerne allerede en særskat og bidrager desuden via selskabsskatten med mange milliarder til skattekassen

 

En særskat på banker vil gøre det vanskeligere for bankerne at polstre sig til kommende kriser, gøre det dyrere at  være bankkunde og hæmme væksten

 

Tre nyudsprungne studenter fra Midtfyns Gymnasium repræsenterer Dan-mark ved den internationale finale i iværksætterkonkurrencen European Business Game den 2. juli i den midtfranske by Limousin

 

Der er grund til at advare mod konsekvenserne, hvis danske politikere vil pålægge bankerne en særlig ekstra bankskat på ca. 2 mia. kr. I sidste ende er der ingen andre at sende regningen til end bankkunderne, og det er skidt for væksten og beskæftigelsen

 

Det kan komme til at koste samfundsmæssigt dyrt, hvis bankerne i euroområdet rammes af de massive reguleringskrav, som Basel-Komitéen og andre parter lægger op til

 

Danske finans- og it-virksomheder får i de kommende år brug for mere højtuddannet arbejdskraft. Derfor er der brug for mere og bedre uddannelse samt efteruddannelse af it-folk i den finansielle sektor

 

Bankernes udlån faldt kun 85 mia. kr. i 2009, ikke 295 mia. kr. som flere medier skrev i sidste uge. Til sammen med udlånet fra realkreditten steg den finansielle sektors samlede udlån gennem finanskrisen

 

Der er tegn på, at økonomien vender og nu er i fremgang, lyder konklusionen i den seneste redegørelse fra økonomi- og valutaudvalget i European Banking Federation (EBF)

 

Når en bank skal tage stilling til, om den vil tilbyde et lån, så er kreditvurdering et meget vigtigt parameter - måske det vigtigste af alle. Dette princip smider bankerne ikke overbord, fordi de kan opnå Vækstkaution

 

Financial Stability Board, et af de økonomiske organer, der rådgiver G20-landene, er nu selv blevet bekymret for konsekvenserne og bivirkningerne af den mængde af regulering, der er på vej mod den finansielle sektor

 

Danske virksomheder har i 1. kvartal 2010 generelt set været begunstiget med gode finansielle forhold, viser Nationalbankens tal for bankernes renter og udlån. Manglende efterspørgsel efter varer er fortsat virksomhedernes akilleshæl.

 

En ny global bankskat fra Den Internationale Valutafond (IMF) vil være særdeles skadelig for væksten. Regningen bliver nemlig sendt videre til bankkunderne, og det vil hæmme forbruget og erhvervslivet

 

Vinderne af iværksætterkonkurrencen European Business Game (EBG) kåres torsdag i Finanssektorens Hus.

 

Pengeinstitutankenævnet er gået i gang med at udvide sin medarbejderstab. Målet er at halvere sagsbehandlingstiden til seks måneder. Samtidig er antallet af indkomne sager i første kvartal af 2010 næsten halveret i forhold til samme periode i 2009.

 

Finansrådet advarer mod, at Basel-regler kan hæmme bankernes udlånsevne og dermed være til skade for væksten i samfundet

 

Tilstanden på de finansielle markeder har større effekt på væksten i Danmark end i euroområdet, viser ny analyse.

 

De nyeste tal fra Nationalbanken viser, at bankerne øger udlånet til virksomheder for anden måned i træk.

 

Bankernes udlånsrente er i øjeblikket på det laveste niveau nogensinde, og rentemarginalen ligger historisk set også lavt. Alligevel mener nogle, at renterne er for høje. Men hvad er egentlig myte, og hvad er fakta om renten?

 

Det er ikke kun bankerne på tværs af lande, som opfordrer til, at regulering af den finansielle sektor skal foregå internationalt. Budskabet fremføres også af Dominique Strauss-Kahn, direktør i Den internationale Valutafond (IMF), der fraråder national enegang. Det gør han blandt andet på baggrund af et konkret eksempel.

 

Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz opfordrer til, at den nye økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen vil arbejde for, at bankerne fortsat kan bidrage mest muligt til væksten i samfundet:

- Bankerne spiller en væsentlig rolle for hele samfundsøkonomien, så gode rammevilkår giver bankerne mulighed for at låne ud på den mest hensigtsmæssige måde. Omvendt gælder det, at jo strammere regler, jo dyrere bliver det at drive bank, og det smitter negativt af på samfundsøkonomien, lyder det fra Finansrådets direktør.

 

Den europæiske finanssektor kan forvente en lang række lovforslag fra EU-Kommissionens hånd i 2010 og 2011 som politiske efterdønninger efter finanskrisen. Lige nu satser det spanske EU-formandskab målrettet på at få vedtaget to centrale initiativer.

 

Når et konjunkturopsving eller -nedgang begynder, vil ændringen i bankernes udlån først slå igennem i bygge- og anlægsbranchen. Det viser Finansrådets nye baggrundsanalyse.

 

I Finansrådet er vi ikke i tvivl om, at regulering af den finansielle sektor er nødvendig. Men det er afgørende, at der reguleres på den rigtige måde, og at reguleringen bliver international, så vi undgår en uheldig konkurrenceforvridning.

 

Bankerne konkurrerer om gode tilbud til kunderne, og det får flere danskere til at være kunder i flere forskellige banker på samme tid.

 

Finansrådet bakker op om universiteternes forslag til regelforenklinger, så de studerende kan begynde på kandidatuddannelsen, selv om de mangler nogle få bachelorfag.

 

Finansrådet vil i løbet af foråret offentliggøre en "IT-kvalifikationsramme" som input til et juni-møde i regeringens Vækstforum, hvor eftersynet af folkeskolen er på dagsordenen.

 

Der er brug for handling, hvis Danmark skal udvikle sig til et højhastighedssamfund, som "Højhastighedskomiteen" under IT- og Telestyrelsen beskriver. CFIR nævnes som eksempel på en klyngeorganisation, der bygger broer i privat-offentlige partnerskaber.

 

Det er blevet tid for aflæggelse af årsregnskaber. I år skal bankerne for første gang offentliggøre deres individuelle solvensbehov. Det er et komplekst tal, der kan indeholde utroligt mange oplysninger.

 

Den rekordlave rente betyder, at danske husholdninger og erhvervslivet i 2009 til sammen har sparet omkring 17,7 milliarder kroner i renteudgifter på banklån.

 

Danmarks Statistiks seneste undersøgelse af produktionsbegrænsninger bekræfter, at finansiering stadig ikke er en produktionsbegrænsning for virksomhederne. Det er fortsat efterspørgslen, der udgør den klart største begrænsning for virksomhederne.

 

Danske bankkunder har tillid til deres bank og er yderst tilfredse med den behandling, de får af banken. Faktisk er tillid og tilfredshed lige så høj som før finanskrisen. Det fremgår af Penge- og Pensionspanelets nye barometerundersøgelse af danskernes kundeforhold til den finansielle sektor.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her