2011

 

Investorerne mangler afkast. Dårlige konjunkturer, gældskrise og reguleringskrav sætter bankernes overskud under pres. Konsekvensen er en meget lav forrentning af egenkapitalen. Der skal skrappe midler til, hvis investorerne krav skal honoreres.

 

Boligmarkedsstatistikken for 3. kvartal 2011 viser fortsat fald i boligpriserne. Priserne på parcel- og rækkehuse samt ejerlejligheder faldt på landsplan med hhv. 4,3 og 5,3 procent. Størst var prisfaldene i Region Nordjylland.

 


Penge- og Pensionspanelet vil med den nye Facebook-kampagne "På røven - undgå klatgæld", hjælpe unge mellem 18 og 25 år til at få bedre styr på deres økonomi.

 

Iværksætteren skal turde risikere noget, hvis chancen for at skaffe finansiering i banken skal øges, mener banken. Iværksætteren mener, risikoen skal spredes. Som optakt til Uge 46, mødte direktøren iværksætteren for at diskutere, hvad der skal til, for at den gode idé kan få vinger i banken

 

Regeringens fradragsloft på 55.000 kr. på ratepensionen kan skræmme danskerne væk fra at spare op til pension, mener Finansrådet. Seneste sænkelse af fradragsloftet på ratepension falder sammen et drastisk fald i de samlede pensionsindbetalinger

 

EU-forslag om skat på finansielle transaktioner koster danskerne 700 kroner mindre i pension hver måned. Det viser beregninger fra Finansrådet.

 

Danmarks gymnasieelever vil være iværksættere. Tilmeldingerne til den årlige iværksætterkonkurrence, European Business Game, er på to år næsten fordoblet.

 

En tsunami af regulering er på vej mod bankerne, der skal sikre finansiel stabilitet. Målet er rigtigt, men det er vigtigt at sikre ens regler globalt, hvis væksten i Europa ikke skal sættes i stå.

 

Hvis bankerne fortsat skal tiltrække investorer og dermed skaffe den nødvendige kapital til at leve op til de nye kapitalkrav, må forrentningen af egenkapitalen og investorernes afkast øges. Dette presser bankernes priser op.

 

Boligmarkedet er ved at nærme sig et mere stabilt prisniveau, men udbudspriserne er fortsat for høje. Nedslaget i priserne har rettet sig i forhold til de første år under finanskrisen, men der er stadig store nedslag i de faktiske salgspriser i forhold til udbudspriserne.

 

Antallet af boliger til salg er fortsat meget højt og vidner om et boligmarked præget af stor usikkerhed. Samtidig afspejler prisudviklingen et boligmarked i hovedstaden, der løber fra det øvrige Danmark.

 

Bankskat og andre afgifter afviger ikke fra andre omkostninger - de lægges typisk oven på prisen på varen. Det fastslår en ny analyse fra Finansrådet.

 

Nye internationale krav til bankernes kapitaldækning kan ramme udlånet i den finansielle sektor hårdere i Danmark end i andre lande. Det er konklusionen i et arbejdspapir fra Den Internationale Valutafond (IMF). Dermed kan de danske vækstbetingelser blive stillet relativt dårligere.

 

Der er og har ikke været nogen kreditklemme i Danmark. Udlånet til erhverv er ganske vist faldet siden den internationale finanskrise toppede, men det skyldes primært lavere efterspørgsel efter lån i banken.

 

Moody's nedjustering af danske banker understreger, at de danske rammevilkår for bankdrift er ringere end i resten af Europa

 

De overskud, bankerne eventuelt må præstere, skal bruges til at honorere nye krav om øget polstring. Oppositionens vækstudspil, baseret på øget bankbeskatning, vil virke stik imod hensigten

 

Det er positivt, at EU-lovgivning om short selling nu er afklaret, men reguleringen kan føre til et mindre likvidt værdipapirmarked, advarer Finansrådet

 

FIH kan tilkæmpe enorme markedsandele for erhvervsudlån med ATP's statsmidler i ryggen. Ny ATP-lov gør FIH til den 3. største erhvervsbank i Danmark og den bliver større end både Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord, Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank tilsammen.

 

Bankerne følger Nationalbankens renteændringer både hurtigt, i samme retning og i samme størrelsesorden, viser undersøgelse. Det er tegn på et dynamisk bankmarked, påpeger Finansrådet

 

Større konkurrence om kundernes indlån og udlån giver pres på bankernes marginaler

 

EU Parlamentet har pålagt Kommissionen at undersøge muligheden for at indføre skat på finansielle transaktioner. Finansrådet advarer stærkt mod tanken. Borgernes pensionsopsparinger vil blive udhulet, og virksomhedernes mulighed for at hente kapital på aktiemarkederne reduceres. Transaktionsskatter vil være gift for bestræbelserne på at skabe vækst og sikre den velfærd, som er så afgørende netop i disse år.

 

Kreditpolitikken er hverken strammet over for virksomheder eller private, viser den seneste udlånsundersøgelse.

 

Der er tegn på stabilisering på boligmarkedet. Det fremgår, når man ser på prisudviklingen siden sommeren 2010. For ejerlejligheder er udviklingen gået hurtigst i København by. Boligsælgerne og boligkøberne er blevet mere enige om boligens værdi.

 

Mere end 600 gymnasieelever over hele landet dyster i marts om en plads i finalen af European Business Game (EBG). Bedste innovative opfindelse og forretningskoncept vinder en check på 25.000 kroner samt en plads i den internationale finale.

 

En af de store udfordringer for dansk økonomi er at skabe mere vækst. Her har den finansielle sektor vist sig at have en styrkeposition - bl.a. ved at have stort fokus på innovation. Det er en sektor, som andre brancher - og ikke mindst den offentlige sektor - kan drage nytte af, fx når det gælder bankernes erfaringer med digitalisering.

 

Vejen til flere investeringer, højere produktivitet og øgede skatteindtægter er en lavere selskabsskat, viser analyse fra Den Europæiske Centralbank.

 

ATP vil med staten i ryggen og lovbestemte indtægter få en helt urimelig konkurrencefordel, hvis pensionskassen får adgang til fuldt ud at drive finansiel virksomhed

 

Forældelsesfrist afstedkom stor bunke indkomne sager i Pengeinstitutankenævnet i de sidste uger op til årsskiftet

 

Der er udsigt til endnu større underskud på de offentlige budgetter på længere sigt, hvis der ikke handles nu. Valget står mellem at spare i det offentlige eller hæve skatterne. Højere skatter vil imidlertid stå i vejen for økonomisk vækst

 

Kreditinstitutternes udlån til både private og virksomheder er stabilt. Ny analyse fra Finansrådet peger på, at en svagt aftagende vækst i udlånet skyldes, at krisen har skabt en lavere efterspørgsel på lån til investeringer

 

Udlån går til de rentable virksomheder. Hvor der tidligere er blevet lånt for meget ud, i forventning om at opsvinget aldrig ville aftage, går udlånet nu primært til de virksomheder, som bankerne forventer er bedst til at skabe overskud. Det peger en sammenligning af bankernes udlån og virksomheders resultater på i kølvandet på den økonomiske krise.

 

Bedre sikkerhedssystemer har ført til et historisk lavt antal netbankindbrud i 2010. Egen opførsel på nettet er dog stadig nøglen til sikkerhed

 

132 gange slog røvere til mod banker i 2010. Det er en stigning på 40 procent i forhold til året før

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her