2012

 

Boligmarkedsstatistikkens dugfriske tal tegner et billede af et ustabilt, dansk boligmarked, der præges af geografiske og sæsonmæssige udsving

 

De danske bankrenter har stik imod den "offentlige sandhed" ikke været på lodret himmelflugt i 2012

 

Finansrådet støtter anbefalingerne fra Erhvervs- og Vækstministeriets udvalg om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder

 

Bankerne ønsker at låne penge ud, men stadig flere danske banker melder om manglende efterspørgsel efter banklån blandt erhvervsvirksomhederne. Det skyldes ikke mindst at virksomhedernes investeringer er faldet og at deres opsparing kan dække den investeringsaktivitet, der trods alt finder sted

 

I dagens udgave af Berlingske opfordrer Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz den finansielle sektor, det øvrige erhvervsliv og de danske politikere til at gøre en fælles og fremadrettet indsats for at skabe nye arbejdspladser og vækst i Danmark.

 

Professor Flemming Konradsen fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitets modtager "Den Internationale Studiemiljøpris" på kr. 75.000 ved universitetets årsfest i dag. Prisen er sponsoreret af Finansrådet

 

Skal Danmark være med i en europæisk bankunion? Hvad betyder det for de danske banker, hvis vi går med? Hvad betyder det, hvis Danmark vælger at stå udenfor? Finansrådet og Europa Kommisionens repræsentation afholdt onsdag konference om bankunionen  i København.    

 

Muligheden for at afprøve teorien fra klasseværelset ude i den virkelige verden som iværksætter, giver rekordtilstrømning til årets udgave af European Business Game.

 

Nationalbankens stresstest af de danske banker viser et generelt billede af en sund sektor, der fortsat har fokus på at skaffe mere og bedre kapital.

 

Filiallukninger er et naturligt udtryk for ændrede kundebehov og bankernes nødvendige omkostningsfokus.

 

Der er en direkte sammenhæng mellem bankernes lave indtjening og evnen til at låne penge ud.

 

De danske og øvrige europæiske banker bør operere under samme regler, mener Finansrådet. Spørgsmålet er bare, om det kommer til at ske, hvis Danmark tilslutter sig bankunionen som et ikke-euroland. For Finansrådet er det desuden afgørende at sikre, at danske banker ikke skal betale regningen for finanskrisen to gange

 

Frivillig gældsrådgivning har hjulpet tusinder af socialt udsatte mennesker ud af en uoverskuelig gældsspiral og tilbage på rette spor.

 

Natur- og Landbrugskommissionen lægger i ny statusrapport op til et markant skifte i dansk landbrugspolitik. Finansrådet hilser forslag om  nye ejerformer og intelligent regulering velkommen.

 

Finansrådet glæder sig over faldet i antal bankrøverier, men har fortsat stort fokus på de menneskelige omkostninger ved røverier. Ny dansk forskning viser, at de røveriramte bankansatte risikerer at udvikle posttraumatisk stress forstyrrelse.

 

Finans IT-Dagen: Det kan betale sig for bankerne at prioritere systematisk produktinnovation via brugerinddragelse og inspiration fra andre brancher. Stort potentiale i store data.

 

Samlet set er boligmarkedsstatistikken dyster læsning. Men der er store geografiske forskelle, ligesom der er store forskelle på prisudviklingen mellem de enkelte boligtyper

 

Det er markant billigere at erhverve en ejerbolig i dag end i 2005, hvor priserne lå på samme nominelle niveau

 

Efter et turbulent årti går det atter mod lysere tider for dansk landbrug. Nye investeringer, låntyper og selskabskonstruktioner på vej.

 

Forbrugerrådet ønsker færre og mere enkle låneprodukter fra Realkreditinstitutterne og uafhængig lånerådgivning.

 

 

Ordfører og Public Affairs-direktør punkterede myterne om lobbyister som samfundsskadelige, manipulerende mørkemænd på Folkemødet. Nyt lobbyisme-register på vej.

 

Slip for køen i biografen og for at fumle med mønter eller kort i parkeringsautomater. SMS og QR-koder er hastigt på vej frem i Danmark.

 

Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz og Enhedslistens Frank Aaen i medrivende duel om bankerne, krisen og fremtiden på Folkemødet.

 

Kontantbetaling er dyrt for detailhandlen og der er ikke reel konkurrence til dankortet. Ny fælles, betalingsinfrastruktur på vej.

 

Folkemøde: Kommunerne skal arbejde sammen med IT og finanssektoren i helt nye og tætte partnerskaber.

 

Folkemødet på Bornholm er i dagene den 14.-17. juni centrum for den politiske debat i Danmark. Finansrådet deltager som både arrangør og debattør. Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz forklarer her hvorfor.

 

Sammenlignet med øvrige brancher præsterer banksektoren beskedent overskud og lav egenkapitalforrentning.

 

Efter store fald i boligpriserne i 3. kvartal 2011 synes en stabilisering nu at være på vej i det trængte danske boligmarkedet

 

De største danske bankers forrentning af egenkapitalen er mere end halveret fra 2010 til 2011. Det viser en foreløbig opgørelse baseret på de seneste årsregnskaber

 

I en kommende skattereform vil det være væsentligt mere effektivt at sænke topskattesatsen frem for at hæve grænsen for topskat, viser analyse fra Finansrådet, som konkluderer, at en sænkelse af topskattesatsen vil give store realøkonomiske gevinster

 

Uhensigtsmæssig regulering hæmmer produktiviteten, viser analyse fra Finansrådet. Særligt højproduktive virksomheder er ramt

 

Priserne på boligmarkedet ser ud til at være tilbage på niveauet før boblen, det vil sige før sommeren 2005, viser ny statistik. Det giver grundlag for at tro, at priserne igen vil stige i takt med normale forklaringsfaktorer som eksempelvis den økonomiske vækst eller det generelle forbrugerprisniveau

 

Forholdet mellem bankernes indtjening og omkostninger er generelt forværret over de seneste seks år. Efter kortvarig bedring, er tendensen igen negativ. Det kan medføre afskedigelser og lønreduktion i finanssektoren, vurderer Finansrådet

 

Bankernes risikovillighed er uændret over flere år. Når bankernes udlån alligevel falder, skyldes det vigende efterspørgsel på finansiering

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her