2013

 
​Finansrådet er enig med Produktivitetskommissionen, der anbefaler stærkere økonomiske incitamenter til de studerende, og opfordrer politikerne til at reformere de videregående uddannelser
 
​Nye tal: Boligmarkedsstatistikken for 3. kvartal bekræfter billedet af et opdelt boligmarked, hvor priserne på huse falder, mens ejerlejlighederne stiger i pris. For begge boligtyper er det dog et lyspunkt, at nedslagene mindskes og handelstiderne er faldende.
 
​Vækstfondens nye mikrolån er ifølge Finansrådet godt nyt for mindre virksomheder, der dermed får hjælp til at realisere deres forretningsplaner.
 
​Den økonomiske genopretning ser ikke ud til at påvirke danskernes gavebudget. Der er dog bedre chancer for større julegaver i Jylland end på Sjælland. Det viser en ny spørgeundersøgelse foretaget af A&B analyse for Finansrådet.
 
​En ny analyse fra Finansrådet viser, at danskernes investeringsadfærd af-hænger af deres civilstatus, herkomst og bopæl
 
​Finanssektorens Hus dannede tirsdag ramme om en ny konkurrence i nationaløkonomi for danske gymnasieelever.
 
​Tirsdag den 3. december holdes der finale i Årets Vismandstalent, hvor 9 hold fra landets gymnasier skal konkurrere om at blive Årets Vismandstalent.
 
​Finansrådet glæder sig over, at der nu er optræk til en løsning af udfordringerne med tvangsfuldbyrdelse af digitalt indgåede låneaftaler.
 
​Den finansielle krise og følgevirkningerne af den har vist, at dele af banksektoren har været præget af dårlig ledelse og uhensigtsmæssige ledelsesstrukturer. Der er foretaget dispositioner, som har været baseret på for stor optimisme, og vi har set eksempler på klare ledelsessvigt og dårlig forretningsmoral
 
Bankerne bliver ofte skudt i skoene, at de ikke vil finansiere iværksættere og dermed ikke understøtter vækst i samfundet. Det er en misforståelse, som kan hænge sammen med, at begreberne risikovillig kapital og lånefinansiering ofte blandes sammen.
 
​Kommende forordning fra EU-Kommissionen fremmer effektiviteten i værdipapirmarkedet
 
​Fire ud af fem i alderen 6-17 år får lommepenge af deres forældre, og hver anden ung mellem 13 og 17 år har et fritidsjob, hvor de tjener egne penge. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de også har styr på privatøkonomien. Mange unge tager dyre forbrugslån og sparer ikke op, viser ny undersøgelse. Derfor sætter Matematikkens Dag den 14. november fokus på økonomi med undervisningsmaterialet ’Funny Money’, hvor skoleeleverne lærer om budget, opsparing og lån.
 
​Finansrådet deltager gerne i det udvalg, som skal udarbejde et etisk kodeks for god skatterådgivning.
 
​Rapport: Betalingsrådets ”Rapport om nye betalingsløsninger” højner vidensniveauet for den videre debat om udviklingen af betalingsinfrastrukturen i Danmark. 
 
​Det går den rigtige vej for de danske banker. Kapitaldækningen er øget og nedskrivningerne falder. Lav indtjening præger dog stadig sektoren.
 
​Finansrådet har modtaget bankernes indberetninger af røverier for 3. kvartal 2013. Tendensen med få røverier mod de fysiske filialer fortsætter
 
​Bankerne moderniserer de store og robuste systemer, som sender penge rundt i det danske samfund. Til november passeres milepæl på vejen mod en moderne betalingsinfrastruktur.
 
​Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger
 
​Kreditinstitutternes udlån til virksomheder er faldet i Europa siden krisen. Men det er stadig højt i Danmark.
 
​De seneste tal fra IMF bekræfter, at den danske banksektor er en af de mest solide i OECD.
 
​Nye halvårstal fra Finanstilsynet viser, at de danske banker er godt på vej ud af krisen. Det styrker fundamentet til at imødekomme en stigende låneefterspørgsel, når økonomien vender.
 
​Nye tal fra Nationalbanken viser, at rentemarginalen er faldet et halvt procentpoint over de seneste 15 måneder. Faldet skyldes især ro på de finansielle markeder og færre nedskrivninger.
 
​Salgspriserne stiger for sjette kvartal i træk. Alligevel bliver der stadig kun handlet lige så få boliger i dag som under finanskrise. Det viser nye tal fra Boligmarkedsstatistikken.
 
​Nye tal fra Boligmarkedsstatistikken viser en generel bedring af salgspriserne på boligmarkedet. Men der er stadig stor forskel på udviklingen, når det gælder beliggenhed og boligtype. Se her, hvor priserne er steget
 

​Nye tal fra Nationalbanken viser, at danskernes samlede opsparing er øget med 165 mia. kr. under krisen. Hver femte dansker har over 100.000 kr. i bankindlån. Størrelsen på indlån stiger med uddannelsesniveau og alder. Geografisk har borgere i Nordsjælland og Vestjylland flest penge i banken.

 

​Dansk økonomi er atter i fremgang. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men privatforbruget halter fortsat bagefter. Hvis vi for alvor skal have gang i dansk økonomi, skal danskerne begynde at bruge af deres rekordstore opsparing.

 

​Dagens rentetal fra Nationalbanken understøtter, at renterne fortsat er lave bl.a. takket være sunde offentlige finanser.

 

​Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske medier nu sat fokus på det seneste års prisstigninger på ca. 10 pct. på ejerlejligheder i København.

 

​Virksomhedernes samlede finansiering ligger stadig på et meget højt niveau.

 

Røveristatistikken for 2. kvartal 2013 bekræfter de seneste to års faldende tendens med kun to røverier.

 

Det offentlige og det private Danmark bærer et fælles ansvar for at få danskerne med på digitaliseringstoget, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz.

 

​De danske investeringsforeninger er generelt billigere og klarer sig samtidig bedre, når det kommer til afkast end fonde i de øvrige europæiske lande. Det viser en analyse fra juni 2011 som Morningstar Danmark har lavet for InvesteringsForeningsRådet (IFR).

 

​Når danske investorer vælger at placere deres penge i danske investeringsforeninger er forholdet mellem investeringsomkostninger og afkast i den europæiske top.

 

Boligmarkedet udvikler sig vidt forskelligt, alt efter hvor i landet man befinder sig. Det gælder både boligpriser og handelstid

 

Der er stadig store forskelle på tværs af regioner og boligtyper, men generelt har boligpriserne efterhånden nået sit naturlige niveau. Det viser en gennemgang af de historiske boligmarkedstal fra Finansrådet

 

Allinge: Kan man få en genial forretnings idé, der kan udvikle sig til en vækstiværksættervirksomhed på bare 48 timer?

 

Allinge: Antallet af danskere der er registreret som dårlige betalere i RKI er stigende. Især unge ved forbløffende lidt om penge og privatøkonomi. Folkemødedebat om problemet.

 

Allinge: Digitaliseringstoget kører over alt i det danske samfund. Det betyder store forandringer i det offentlige og i banksektoren. Kan de ældre følge med?

 

Allinge: Folkemøde-duellen mellem bankerne og Enhedslisten trak fulde huse.

 

Allinge: Velbesøgt debat om bankernes rolle i forhold til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

 

Allinge: Socialdemokraterne, Landbrug Fødevarer og Finansrådet var enige om, at vejen til vækst i landbruget er brolagt med nye ejerformer og øget fokus på skalerbar produktivitet.

 

Allinge: Politisk opbakning til de afdragsfrie lån på Folkemødet.

 

Finansrådet er på plads i Allinge med eget telt og aktuelle debatter i dagene 13.-16. juni. Økonomi, vækst og reformer står øverst på dagsordenen, skriver Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz i sin folkemødevelkomst.

 

Finansrådet er vært for følgende debatter i vores telt på havnen i Allinge. Artikler fra debatterne vil løbende blive lagt på Finansrådets hjemmeside i Folkemødedagene.

 

De seneste års tendens med store fald i røveristatistikken fortsætter i 1. kvartal 2013.

 

Ny prisundersøgelse fra Europa Kommissionen viser, at gebyrerne for en basal indlånskonto er væsentlig lavere i Danmark end i andre EU-lande

 

Den stigende udlandsformue burde højne indkomsten og skabe økonomisk velstand for danskerne. De seneste år med lav indenlandsk vækst har dog gjort danskerne fattigere.

 

Bankernes første kvartalsregnskaber viser en forbedret bundlinie og et fald i nedskrivningerne målt i forhold til samme periode i 2012. Forrentningen af egenkapitalen er stadig lav.

 

Fem elever fra Aabenraa Statsskole løb med sejren i Danmarks ældste iværksætterkonkurrence, European Business Game med et projekt, der kan redde tusindvis af menneskeliv.

 

Favorable konti med høje renter målrettet årets konfirmander kan være med til at give de unge en større og helt nødvendig finansiel forståelse.

 

I disse dage kulminerer to af Finansrådets målrettede tiltag for at øge den finansielle forståelse blandt unge i Danmark.

 

Man får 2,5 gange så mange sommerhus for pengene i landets billigste kommune sammenlignet med den dyreste

 

De hårde økonomiske tider får danskerne til at skille sig af med sommerhuset, vurderer cheføkonom

 

Der er store sæsonudsving i priserne på boligmarkedet. Det viser ny analyse fra Finansrådet

 

For femte år i træk var de danske banker presset på indtjeningen. Det viser en gennemgang af bankernes årsregnskaber for 2012. Yderligere politiske stramninger kan medføre højere priser og mindske udlånet

 

Aktier i de danske banker er særdeles populære blandt de danske lønmodtagere

 

Finansrådet lancerer en ny betalingsindikator, der giver et mere præcist billede af, hvor dansk økonomi befinder sig lige nu. Professor og cheføkonom er begejstret.

 

På et møde den 30. januar 2013 med erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen har Finansrådet bekræftet, at banksektoren står ved dens samfundsansvar, og vil sikre, at forbrugerne, herunder også svage forbrugere, har adgang til en basal indlånskonto.

 

Der blev sidste år begået færre bankrøverier i Danmark. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her