2014

 
​Finansrådet er enige i behovet for en styrkelse af cyber- og informationssikkerheden i Danmark, og støtter op om initiativerne i regeringens udspil. Erhvervslivet bør inddrages i det videre arbejde.
 
​Dagens stresstest fra Nationalbanken bekræfter billedet af en solid dansk banksektor. Det er godt for den finansielle stabilitet og samtidig en god forudsætning for økonomisk vækst.
 
​Der er gode takter i IKT-vækstpakken, som regeringen præsenterede tirsdag. Det er også positivt, at regeringen har fokus på IT-sikkerhedstruslen, men et Virksomhedsråd for IT-sikkerhed kan ikke stå alene. Dertil er truslen for stor, mener Finansrådet, der opfordrer til, at der etableres et egentligt Nationalt Sikkerhedsråd.
 
​Danskerne har taget godt imod straksclearingen. På mindre end en uge har omsætningen rundet 1 mia. kr.
 
​Mange iværksættere havde fundet vej til Finansrådets, Dansk Erhvervs og Danske Revisorers Uge47-arrangement om finansiering i København. De blev mødt med det kontante spørgsmål: hvad gør din virksomhed værd at satse på?
 
​Danmark får en ny og bedre betalingsinfrastruktur den 21. november, når bankerne lancerer straksclearingen. Dermed sættes punktum for et stort moderniseringsprojekt, som siden maj 2012 kontinuerligt har øget gennemløbshastigheden for betalinger.
 
​Analyse: Langt størstedelen af danske virksomheder får ja, når de går i banken og søger om lån, og acceptraten i Danmark er blandt de højeste i EU. Det viser en helt ny og omfattende analyse af 16.875 SMV’ers adgang til finansiering foretaget af EU-Kommissionen, deriblandt 500 danske
 
​Uge 47: Et nej i banken gælder ikke for evigt. Mange virksomheder kan indenfor en overskuelig årrække forbedre soliditeten og dermed øge deres kreditværdighed. Det viser nye beregninger fra Finansrådet, som sætter fokus på små virksomheders adgang til lånefinansiering.
 
Der blev begået tre bankrøverier i 3. kvartal. År til dato er der begået i alt 16 røverier.
 
​EU-Kommissionen offentliggjorde fredag de endelige likviditetsregler til kreditinstitutter, hvor danske realkreditobligationer får den højeste kvalificering.
 
​Den 1. oktober introducerer Finansrådet en ny økonomisk model, "Husstandsspillet", som viser effekterne af forskellige økonomisk-politiske indgreb i privatøkonomien. Spillet er lavet til undervisningsbrug i samfundsfag på landets gymnasier.
 
​En risikovillig kapitalindsprøjtning kan hjælpe landmænd betydeligt, når de søger om lån i banken. Nye beregninger på Vækstfondens landbrugskunder viser, at 1 krone fra Vækstfonden har medført yderligere 2,8 kr. fra banken.
 
​De danske banker blev ikke ramt af netbankindbrud i 2. kvartal 2014. De it-kriminelle har ændret adfærd.
 
​Finanssektoren er midt i en brydningstid, som stiller helt nye krav til forretningsmodeller, produktinnovation, kunderelation og ikke mindst it-sikkerhed. Og det er netop de emner, der er på dagsordenen, når Axelborg 11. september danner ramme om årets Finance IT Day.
 
​​Nye RKI-tal viser et lille fald i antallet af unge danskere, der står opført som dårlige betalere. Finansrådet styrker Pengeuge-indsatsen i 2015 for at øge børn og unges vidensniveau om privatøkonomi.
 
​Landbruget finansierer i dag næsten al sin gæld gennem variabelt forrentede lån. Det giver erhvervet en høj rentefølsomhed, som bør håndteres med risikostyring.
 
​For første gang siden finanskrisens start er kreditvilkårene for lån til erhverv lempet i euroområdet. Det viser nye tal fra den europæiske centralbank (ECB). Centralbanken registrerer samtidig en stigning i virksomhedernes låneefterspørgsel.
 
​De danske banker har lempet kreditpolitikken i 2. kvartal og forven-tes at lempe yderligere i det kommende kvartal.
 
​Sidsel, Thomas og Nikolai fra Midtfyns Gymnasium strøg sent onsdag aften helt til tops i den traditionsrige iværksætterkonkurrence for gymnasieelever, European Business Games. De vandt finalen, der foregik i italienske Perugia, med en lille plastikdims, der gør det let for gigtramte og andre fysisk udfordrede grupper at stramme deres snørebånd.
 
​Troede ikke selv på at noget så simpelt som en lille plastikdims, der hjælper svage med at stramme deres snørebånd, kunne vinde European Business Game.
 
​Oracle kommer den 15. juli 2014 med en ny opdatering til Java, der er forudsætningen for at kunne anvende NemID.
 
​Finansrådet deltager på årets Folkemøde på Bornholm med eget skoleskib og det helt nye Finanstelt, hvor vi vil debattere emner, der byder direkte ind i danskernes hverdag – fra tillid og samfundsansvar til emner som lån til landdistrikter og unge og gæld.
 
​De danske banker har mindsket omkostningsniveauet og dermed styrket bundlinjen med en egenkapitalforrentning på ca. 7 pct.
 
​Regeringens vækstudspil drejer i den rigtige retning. Finansrådet finder særligt ændringen af beskatningsreglerne for kapitalindkomst positiv, fordi det vil hjælpe virksomhederne, når de skal i banken og søge lån.
 
​Danske virksomheder kan i dag låne 1 mio. kr. for gennemsnitligt 15.000 kr. om året, hvilket er fire gange lavere end i 2008. Det bekræfter dagens nye rentestatistik fra Nationalbanken
 
​Nye beregninger fra Finansrådet viser, at den progressive skat på aktieindkomst favoriserer investeringer i firmaer med lav risikoprofil. Det hæmmer den danske produktivitet, siger Finansrådets cheføkonom
 
​Som led i den løbende evaluering af CIBOR har Finansrådet udarbejdet en ny ordning for at gøre CIBOR kvoteringerne handlebare. Ordningen giver CIBOR-stillerne mulighed for at handle på de øvrige CIBOR-stilleres kvoteringer. Arbejdet med ordningen er nu så langt, at der etableres en prøveperiode fra 1. maj til 1. september 2014
 
​Finansrådet støtter regeringens forslag om at liberalisere landbrugsloven, så andre end landmænd får bedre muligheder for at investere i landbrugsbedrifter.
 
​Ny analyse fra Finansrådet viser, at danske SMV’ers størrelse og placering på landkortet ikke har betydning for virksomhedernes muligheder for at få bevilget et lån.
 
​Finansrådet bakker generelt op om Produktivitetskommissionens anbefalinger. Særligt forslaget om at bruge skattepolitikken til at forbedre produktiviteten er vigtig
 
​Aktive elever og opbakning fra matematiklærere, skoleledere, politikere, banker og organisationer samt en stor og landsdækkende medieinteresse gav Danmarks nye Pengeuge en forrygende debut. 
 
​Sunde og solide virksomheder har allerede i dag mulighed for at skaffe risikovillig kapital. Men ved især at forbedre de skattemæssige vilkår – og ved at justere forskellige støtteordninger – kan man øge særligt de små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital og dermed styrke den eftertragtede vækst i det danske samfund. Det fremgår af en rapport, som en række finansielle organisationer netop har offentliggjort.
 
​… men hver femte dansker med en årlig indkomst på over 450.000 kr. har stadig en decideret dårlig finansiel forståelse. For de laveste indkomster på under 150.000 kr. er det blot hver anden, der har en god finansiel forståelse. Det viser Finansrådets undersøgelse af danskernes evner inden for renter og lån.
 
​Mandag den 10. Marts blev Danmarks første Pengeuge skudt i gang på mere end 40 folkeskoler landet over.
 
​Finansrådet arrangerer Pengeuge 2014.
Danmarks Matematiklærerforening,
Forbrugerrådet Tænk og Finansforbundet
støtter formålet.
 
​En ny analyse fra Finansrådet viser, at gældssætningen for alvor tager til i de tidlige aldre, men samtidig at den finansielle forståelse og de privatøkonomiske færdigheder først topper sent i livet
 
​Langt størstedelen af danskerne påstår, at de har ”godt styr på pri-vatøkonomien”, men de faktiske evner indenfor emnet halter efter. Det viser en ny omfattende spørgeundersøgelse.
 
​Indtjeningen i landets banker var sidste år fortsat lav i forhold til egenkapitalen
 
​Den nye bankregulering CRD IV trådte i kraft ved årsskiftet.  Dermed strammes kravene til bankernes kapitaldækning. Det sker bl.a. af hensyn til den finansielle stabilitet. Det er fornuftigt, men det får også konsekvenser for bankerne, for ejere og kunder.
 
​For tredje år i træk falder antallet af fysiske bankrøverier i Danmark. Den samlede røveristatistik for 2013 viser desuden en næsten halvering af beløbsstørrelsen for succesfulde netbankindbrud.
 
​Bankernes indtægter fra gebyrer er siden midten af 90’erne steget med ca. ½ mia. kr. om året, men har i årene siden finanskrisen ligget på det samme niveau. 
 
​EU-Kommissionens udkast til ny forordning om strukturelle reformer har til formål at øge robustheden i det europæiske finansielle system. Finansrådet vurderer, at forslaget er et alvorligt og unødvendigt indgreb mod bankerne, som også vil være til skade for kunderne.
 
​Rapport: Vækstteamet for IKT og Digital Vækst anbefaler, at erhvervslivet inddrages aktivt i den kommende strategi for digitalisering af den offentlige sektor. Det vil styrke de danske virksomheders, herunder bankernes, konkurrenceevne, roser Finansrådet.
 
​EU nåede sent den 14. januar 2014 til enighed om nye rammebetingelser for værdipapirmarkederne, det såkaldte MiFID direktiv (Markets in Financial Instruments Directive) .
 
​Der blev overført penge mellem bankkonti for et historisk højt beløb i december måned. Det er godt nyt for dansk økonomi, vurderer Finansrådets cheføkonom Niels Storm Stenbæk.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her