Forside Om os Job i Finansrådet Sådan ansætter vi

Sådan ansætter vi

Sådan ansætter vi
Vi udvælger kandidater til samtaler på baggrund af en samlet vurdering af ansøgning, erfaring og kompetencer. Som en del af udvælgelsen kan vi også orientere os om kandidater via deres sociale og digitale profiler. Stillinger besættes med den bedste kandidat på baggrund af en helhedsbetragtning af faglige og personlige kompetencer hos ansøgerne i forhold til de opgaver, funktioner og ansvar, der rekrutteres til.

Ansættelsesproces
Vi skræddersyr den enkelte ansættelsesproces i forhold til den aktuelle stilling.
Vi afholder typisk to ansættelsessamtaler. Første samtalen har fokus på at afdække personlige og faglige kvalifikationer samt kandidatens motivation med henblik på at lære kandidaten bedre at kende og have et solidt grundlag for at vælge, hvilke kandidater der skal gå videre i processen. Til anden samtalen er der en nærmere dialog om kandidatens styrker og arbejdsmetoder.

Vi benytter os af logiske tests, personlighedstest og cases. Afhængig af stillingen kan man fx blive bedt om at besvare en case til første samtalen og anden samtalen vil være en dialog omkring resultaterne af en personlighedstest.
I forbindelse med rekrutteringer indhenter Finansrådet referencer på potentielle kandidater. Forud for en anden samtale vil man blive bedt om at have afgivet oplysninger om relevante referencepersoner. Vi kontakter kun referencer, såfremt kandidaten har godkendt det. Ved indhentelse af referencer vil vi bl.a. afklare spørgsmål inden for følgende områder: motivation og engagement, styrker og udviklingsområder samt faglighed.

Opbevaring og fortrolighed
Alle ansøgninger behandles fortrolig og kun af ansættelsesudvalget. Efter endt rekrutteringsforløb makuleres alt fysisk materiale. Ansøgninger bliver opbevaret i en begrænset periode og slettes senest seks måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her