Forside Om os Organisation FinansDanmarks bes...

FinansDanmarks bestyrelse

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, der hvert år vælges af generalforsamlingen. Formanden og næstformænd vælges blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen mødes typisk 6 gange om året og behandler FinansDanmarks sager af principiel betydning.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Hvert medlem har én stemme, og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formanden eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.
 
Medlemmerne af bestyrelsen samt disses personlige suppleanter vælges for et år ad gangen.

Se vedtægter > ​

Bestyrelsen pr. 22. december 2016

Bestyrelsesmedlem Personlig suppleant

Formand

Koncernchef Michael Rasmussen
Nykredit Realkredit A/S


Koncerndirektør 
Anders Jensen

Nykredit Realkredit A/S

1. næstformand 

Bankdirektør
Peter Lybecker
Nordea Bank Danmark

 

Group COO & Deputy CEO
Torsten Hagen Jørgensen

Nordea Bank Danmark

 

2. næstformand

Bankdirektør
Tonny Thierry Andersen
Danske Bank

Adm. direktør
Thomas F. Borgen
Danske Bank

Adm. direktør
Petter Blondeau
Fynske Bank

Bankdirektør
Lars Frank Jensen
Kreditbanken

Adm. direktør
John Christiansen
Lån & Spar Bank

Adm. direktør
Claus Andersen
Nordjyske Bank

Ordf. direktør
Anders Dam
Jyske Bank

Viceordf. direktør
Sven A. Blomberg
Jyske Bank

Adm. direktør
Karen Frøsig
Sydbank

Bankdirektør
Jan Svarre
Sydbank

Adm. direktør
Jens Kr. A. Møller
DLR Kredit A/S

Direktør
Michael Jensen
DLR Kredit A/S

Adm. direktør
Lasse Nyby
Spar Nord Bank

Bankdirektør 

Lars Møller

Spar Nord Bank

 

​Adm. direktør
Claus E. Petersen
Den Jyske Sparekasse
​Adm. direktør
Klaus Skjødt
Sparekassen Kronjylland

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her