Finanssektorens landbrugsudvalg

22. april 2015

Landbrugsudvalget forholder sig til landbrugets økonomiske, finansielle og strukturelle forhold, rammevilkår og herunder udfordringer og muligheder for erhvervet fremadrettet.

Landbrugsudvalget forholder sig tillige til den lovgivning, der i videste forstand danner rammen om realkredit – og bankbelåning af landbrug og landbrugsrelaterede virksomheder. Heri indgår væsentligst realkreditlovgivningen, landbrugslovgivningen, støtteordninger og kvoteordninger, men også den miljømæssige og anden rammelovgivning i det fornødne omfang.

Udvalget kan vælge at nedsætte arbejdsgrupper til behandling af særlige emner.

Udvalgsansvarlig:
Kontorchef Flemming Dengsø Nielsen, Realkreditforeningen.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her