Pensionsudvalget

Pensionsudvalget varetager opgaver inden for området pensionsopsparing og pensions- og livsforsikring. Som led heri behandles generelle og principielle spørgsmål vedrørende vilkår for pensionsopsparing, herunder pensionsbeskatning, markedsføring af pensionsordninger og sammenligning mellem pensionsordninger i henholdsvis pengeinstitutter og livsforsikringsselskaber.

Fastlæggelse af samfundsforudsætninger til brug for pensionsopsparingseksempler, som Finansrådet udarbejder i samarbejde med Forsikring og Pension, drøftes i regi af pensionsudvalget.

Udvalgsansvarlig:
Kontorchef Mette Ravn, Finansrådet

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her