Forside Politik Analyser Danskernes holdnin...

Danskernes holdning til undervisningen i privatøkonomi

3. december 2013

Analysebureauet A&B Analyse har for Finansrådet spurgt danskerne til deres mening om folkeskolens undervisning i privatøkonomi.

Analysen er foretaget ved en stikprøveundersøgelse på A&B Analyses Danmarkspanel, som består af 16.000 tilfældigt udvalgt danskere over 18 år. I alt indeholder rundspørgen 1.004 besvarelser, som er vægtet ud fra køn, alder og geografi for at matche hele den danske befolkning. De adspurgte har svaret i perioden 17. oktober til 23. oktober 2013.

Rundspørgen viser, at 6 ud af 10 danskerne ikke anser folkeskolens undervisning i privatøkonomi som værende tilstrækkelig i sin nuværende form, mens blot 1 ud af 10 mener det modsatte.

En stor overvægt af danskerne ønsker, at nogle af de ekstra undervisningstimer i matematik – der fulgte af folkeskolereformen – øremærkes til undervisning i privatøkonomi.

Det er Finansrådet enig i. Hele 226.000 danskere var i starten af 2013 registreret i RKI, hvoraf 55.000 af dem var unge mennesker i aldersgruppen 18-30 år.

En registrering i RKI kan have store privatøkonomiske konsekvenser for den enkelte. Dels er registreringen en direkte konsekvens af rod i privatøkonomien og dels indskrænkes fremtidens privatøkonomiske råderum via RKI-stemplets dårlige signalværdi over for banker, forsikringsselskaber mv.

Problemet rammer tilmed socialt skævt. Finansrådet har i en tidligere analyse påvist en tæt sammenhæng mellem kommuners uddannelsesniveau/ledighedsprocent og deres respektive registreringsandele. Denne undersøgelse bekræfter billedet af, at det også er disse grupper, der føler det største behov for en opprioritering af området.

Analyse: Danskernes holdning til undervisningen i privatøkonomi (pdf)

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her