Forside Politik Analyser Køber gifte kvinde...

Køber gifte kvinder flere aktier?

6. december 2013


Analyse: Finansrådet undersøger i denne analyse, hvordan ændringer i ægteskabsstatus påvirker kvinders og mænds deltagelse på aktiemarkedet og deres risikovillighed.

Analysen bygger på et meget detaljeret registerbaseret paneldatasæt bestående af 33 pct. af den danske befolkning, og har til formål, at undersøge den kausale effekt af ændringer i ægteskabsstatus på porteføljebeslutninger truffet af hhv. mænd og kvinder. Og samtidig kortlægge, om der er særlige baggrundskarakteristika, som har betydning for denne effekt.

Christiansen, Joensen & Rangvid (2013)  har tidligere undersøgt civilstandsstatus indflydelse på parternes investeringsbeslutninger, hvor de fandt, at gifte kvinder øgede deres aktiekøb, men sænkede det ved skilsmisse igen, mens mænd udviste den modsatte adfærd. Deres analyse var baseret på en stikprøve på 10 pct. af den danske befolkning i perioden fra 1997-2003.

Finansrådets analyse følger samme opsætning, men omfatter en større stikprøve, længere tidsperiode med data helt frem til 2011 og videreudbygges med flere baggrundsvariable for at afsøge, hvorvidt der er særlige geografiske områder og etnicitetsgrupper, som har en betydning for individernes adfærd.  

Helt overordnet viser analysen, at ægteskab får mænd til at deltage mere på aktiemarkedet, men holde mindre risikofyldte aktiver i deres finansielle formue. Skilsmisse har derimod den modsatte effekt. Kvinder øger deres deltagelse på aktiemarkedet ved både ægteskab og skilsmisse, mens andelen af risikofyldte aktiver tyder på at stige ved ægteskab, men falde igen ved skilsmisse. Det opdaterede billede stemmer således overens med resultaterne i Christiansen, Joensen & Rangvid (2013).

Aktiemarkedsdeltagelsen er signifikant lavere, men andelen af risikofyldte aktiver højere for indvandrere og efterkommere relativt til personer af dansk herkomst. Den geografiske effekt på deltagelsesraten er særlig høj i Nordjylland og Vestjylland, og lavest på Bornholm, Fyn og i Vest- og Sydsjælland. Når det gælder risikovilligheden og andelen af aktier er effekten størst i Københavns omegn og Nordsjælland.
 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her