Forside Politik Analyser Prisen på egenkapi...

Prisen på egenkapital og forrentning

20. februar 2014

​Med den nye bankregulering strammes kravene til kapitaldækningen. Der skal mere til, og det skal være af en bedre kvalitet. I bund og grund en højere dækning med egenkapital. Det kan blandt andet gøres ved at tjene penge og overføre et højere overskud til egenkapitalen, nedbringe udlånet eller rejse kapitalen i markedet.

Imidlertid handles bankaktier generelt til meget lav kurs. I mange tilfælde under værdien af egenkapitalen. Omkring 80 pct. af de danske noterede banker havde ved udgangen af 2013 således en kurs-indre værdi under 1. Det vil sige en krones egenkapital i en bank kunne mange steder købes for under 1 kr. via aktiemarkedet.
 
Ydermere er markedsprisen for 1 kr.’s indtjening i en bank meget høj. Det vil sige i forhold til det, som en dansk bankaktie koster, ligger indtjeningen meget lavt. Især i forhold til bankerne i Sverige, der blandt andet har haft færre tab som følge af en stærkere national økonomi.
 
Egenkapitalforrentningen vurderes for tiden at ligge væsentligt under 10 pct., som estimeres til at være omkostningerne ved kapital (Cost of Equity). De svenske bankers forrentning ligger over dette niveau.
 
Konklusionen er, at hvis bankerne skal anskaffe mere kapital via aktiemarkedet, så skal bankernes indtjening markant forbedres. Fx via lavere omkostninger og højere indtægter i form af højere gebyrer og renteindtægter.
 
Dette notat giver nogle betragtninger omkring kapitalrejsning og den aktuelle indtjening.​
 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her