Forside Politik Analyser Behov for højere a...

Behov for højere afkast i bankerne

19. december 2011

Bankernes overskud er i øjeblikket under stort pres som følge af de dårlige konjunkturer og nye krav fra reguleringssiden. Hertil kommer, at den europæiske gældskrise presser bankerne yderligere, da usikkerheden omkring bankernes generelle helbredstilstand (særligt i Sydeuropa) afledt af dårlige offentlige finanser har ført yderligere kursfald på aktiver og dyrere finansiering til bankerne selv med sig.

Bankernes resultat er ganske vist forbedret over det seneste år, men det skyldes overvejende lavere nedskrivninger end tidligere. Indtjeningen på udlån er til gengæld kraftigt mindsket som følge af lavere udlån og de lave renter. I lyset af den uro, som den europæiske gældskrise har udløst, er det desuden usikkert, om tendensen med bedre resultater fortsætter.

Forrentningen af egenkapitalen er som konsekvens meget lav, og kan forventes at være det i en længere periode. Den nye regulering kræver desuden, at bankerne forbedrer kapitaldækningen. Dvs. bankerne skal reelt have en højere beholdning af egenkapital for at kunne fastholde det samme udlånsniveau. Spørgsmålet er dog, hvem der skal investere i bankaktier fremover? Flere danske pensionsselskaber har meldt ud, at danske banker ikke er attraktive investeringer for tiden. Fra forskellige sider tales der om, at bankernes egenkapitalforrentning skal op på mindst 11 pct. for at genvinde investorernes tillid. Også at hensyn til den finansielle stabiltet og samfundsøkonomien, hvor virksomheder kan få lån i banken, må egenkapitalforrentningen op.

I dette notat analyseres danske bankernes afkast

Blandt konklusionerne er

  • Forrentningen af egenkapitalen i danske banker er meget lav. De seneste tre år er den gennemsnitlig - 2 pct.
  • Det er primært drevet af nedskrivninger, men også en lavere indtjening på udlån mv.
  • Udlånsrenten skal fx stige 1,5 pct.point, hvis egenkapitalforrentningen skal nå 11 pct. fra et forventet niveau på 5,2 pct. i 2011, alt andet lige
  • Alternativt skal omkostningerne reduceres med 32 pct., eller gebyrerne hæves med 81 pct.
  • Faktorer som har betydning for rentabiliteten er en høj gearing og at være børsnoteret (hvilket formentligt disciplinerer banken), viser estimationer på danske banker mellem 2005 og 2010. Derimod trækker det ned, hvis udlånsvæksten i en bank er højere end gennemsnittet for sektoren
  • Implikationen er blandt andet, at man skal finde det rette niveau af kapitaldækning, som på den ene side sikre finansiel stabilitet, men som på den anden side heller ikke gør det uattraktivt at investere i bankerne
  • Desuden viser beregninger, at rentabilitet det ene år ikke i sig selv er ensbetydende med rentabilitet det næste. Det tyder på konkurrence i sektoren

Analyse: Bankernes afkast må øges

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her