Forside Politik Analyser Ejerforhold i dans...

Ejerforhold i danske virksomheder

28. februar 2013

Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapir-statistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er sammensat.

De væsentligste konklusioner er:

Udenlandske investorer har gennem de sidste 14 år erhvervet en større andel af den samlede aktiekapital i danske virksomheder. I dag sidder de på ca. 45 pct. af den samlede aktiemasse.

Udenlandske investorers aktieandel af de danske pengeinstitutter er relativ lav med en værdi på 34 pct.

De danske husholdninger er i dag direkte i besiddelse af ca. 16 pct. af alle aktierne. Beholdningen er dermed steget sammenlignet med situationen i 1999.

Husholdningernes andel af aktier i pengeinstitutterne er relativ høj med en ejerandel på 23 pct.

Heraf ejer lønmodtagerne i alt 17 pct. point af aktierne i bankerne, mens den tilsvarende andel for ikke-finansielle virksomheder ligger på 8,9 pct. Pengeinstitutterne er dermed den sektor, hvor den største andel er ejet af lønmodtagere.

Analyse: Ejerforhold i danske virksomheder

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her