Forside Politik Analyser Lønninger i bankse...

Lønninger i banksektoren - en analyse af lønpræmier

11. juni 2008

Resumé

Konkurrencestyrelsen offentliggør i forbindelse med den årlige konkurrenceredegørelse 2008, beregninger på såkaldte lønpræmier i danske brancher. Lønpræmien viser, hvor meget mere en ansat i en given branche tjener sammenlignet med en ansat med de samme kvalifikationer og karakteristika i en anden branche. En høj lønpræmie kan tolkes som et konkurrenceproblem ud fra devisen om, at virksomhederne "deler" en overnormal profit med deres medarbejdere i form af en højere løn.

Denne analyse viser, at Konkurrencestyrelsens beregnede lønpræmier har overvurderet de faktiske lønpræmier, hvis man bruger mere retvisende beregningsteknikker. Ifølge Konkurrencestyrelsen har lønpræmien for banksektoren ligget 30 procent over lønpræmien i møbelindustrien set over en længere årrække. Vores metoder eliminerer lønpræmien for banksektoren og reducerer den for langt de fleste andre erhverv. Vi finder en lønpræmie på 1 procent for banksektoren, jævnfør den første figur i analysen. Tager man ikke højde for forskelle i kompetencer, er den rene lønforskel cirka 40 procent i forhold til møbelindustrien.

Analyse: Lønninger i banksektoren - en analyse af lønpræmier (pdf)

 

Kontakt:

Niels Storm Stenbæk
Cheføkonom
Telefon: 3370 1105
[email protected]

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her