Forside Politik Analyser Provenu- og arbejd...

Provenu- og arbejdsudbudseffekter ved skattelettelser

23. februar 2012

Lettelser i topskattesatsen fungerer mere effektivt end eksempelvis hævelse af topskattegrænsen, når målet er at øge det samlede arbejdsudbud. Dertil kommer, at selvfinansieringsgraden - som indikerer nettoprovenueffekterne for staten - er langt større for topskattelettelser end eksempelvis en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget.

Marginalskatten i Danmark er en af verdens højeste, hvilket må forventes at have en betydelig effekt på incitamentet til at gøre en ekstra indsats. Dertil kommer, at den gennemsnitlige arbejdstid i Danmark ligger i den tunge ende i OECD, hvilket afslører et relativt stort potentiale for et øget arbejdsudbud.

Det er Finansrådets vurdering, at der kan forventes store gevinster ved at sænke den øverste marginalskat, fordi arbejdsudbuddet ubetinget vil øges. Den samlede skattepligtige indkomst skønnes eksempelvis at stige med mellem 4,1-8,2 mia. kr., hvis topskatten sænkes med 5 pct.-point. En tilsvarende gevinst kræver en forhøjelse af topskattegrænsen i omegnen af 72.000 kr., hvilket er dyrt i finansiering.

Som alternativ til at sænke topskatten nævnes ofte en hævelse af topskattegrænsen. Effekterne heraf er imidlertid dyrere, når de provenumæssige konsekvenser betragtes. Der er ligeledes en betydelig risiko for, at personer med de højeste indkomster vil mindske deres skattepligtige indkomst (enten via indsats eller ved at ændre indkomstsammensætningen), fordi de opnår en større disponibel indkomst, men møder den samme høje marginalskat. Dette vil mindske statens indtægter og samtidig medføre et fald i væksten, hvilket vil koste arbejdspladser.

Det vurderes, at en hævelse af beskæftigelsesfradraget er en dyr måde at få flere personer ind på arbejdsmarkedet, hvilket skyldes, at tiltaget vil give en stor skatterabat til personer, der allerede er på arbejdsmarkedet.

Se hele analysen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her