Forside Politik Analyser Udlånsvækst drives...

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

12. januar 2011

Kort resumé

Der har den seneste tid været megen fokus på bankers og realkreditinstitutters udlån til virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra forskellige sider beskyldt for ikke at stille tilstrækkelig kapital til rådighed for virksomhederne.

Formålet med denne analyse er at gå i dybden med påstanden. Vi vil undersøge, hvorvidt det er erhvervslivets og husholdningernes behov for lån, eller den finansielle sektors villighed til at låne ud eller mangel på samme, der primært driver udlånsvæksten.

Generelt viser analysen at udlånsvækst til virksomheder alene påvirkes af efterspørgselsfaktorer. Blandt de tre inkluderede konjunkturindikatorer, som bruges som proxy'er for efterspørgslen i hhv. industrien, servicesektoren samt bygge og anlæg, er konjunkturindikatoren for serviceerhverv afgørende for udlånsvæksten. Resultaterne viser, at stiger konjunkturforventningen med én enhed, forventes udlånsvæksten i gennemsnit at stige med over 300 mio. kr. Et tilsvarende billede viser sig når udlånsvæksten til husholdninger belyses. Det viser sig, at højere forbrugerforventninger er forbundet med en højere udlånsvækst.

Noget kan tyde på, at udlånsvæksten fra banker påvirkes af usikkerheden på de finansielle markeder. Analysen viser, at større usikkerhed, målt ved priserne på finansielle kreditforsikringer, påvirker udlånsvæksten fra banker negativt. Derimod påvirker usikkerheden udlånsvæksten fra realkreditinstitutterne positivt. Denne dynamik forklarer, hvorfor usikkerhed på finansielle markeder intet forklarer, når man ser på den finansielle sektor under ét.

Analyse: Udlånsvækst drives af efterspørgslen (pdf)

 

Kontakt:

Niels Storm Stenbæk
Cheføkonom
Telefon: 3370 1105
[email protected]

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her