Forside Politik Henstillinger Begrundelse ved op...

Begrundelse ved opsigelse

17. juni 2010

Finansrådet har henstillet til bankerne, sparekasserne og andelskasserne, at der skal gives en individuel og saglig begrundelse, hvis man opsiger et kundeforhold. Det henstilles i øvrigt, at der i tilfælde af opsigelse gives kunden et passende varsel med mindre andet er aftalt eller det forhold, der begrunder opsigelse, er af en sådan karakter, at opsigelsen skal have øjeblikkelig virkning.
 
Dette emne er nu også reguleret i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, §6, stk.5*).

 
*) §6, stk. 5 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder:
Opsiger en finansiel virksomhed en aftale indgået med en kunde, skal opsigelsen være sagligt begrundet og ske i papirformat eller på andet varigt medium.

 

   
 

 Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her