Forside Politik Henstillinger Digitalisering og ...

Digitalisering og massedigitalisering af omsætningspantebreve mv.

22. december 2010

Resumé

Finansrådet skal efter aftale med Tinglysningsretten henstille, at medlemsvirksomhederne i videst muligt omfang selv foretager digitalisering - og nu også massedigitalisering - af både ejerpantebreve vedrørende fast ejendom samt bil-ejerpantebreve og ejendomsforbehold.

Digitalisering

Finanssektoren har aftalt med Tinglysningsretten, at sektoren i videst muligt omfang påtager sig digitaliseringen af omsætningspantebreve vedrørende fast ejendom.

I forbindelse med implementeringen af den digitale Bilbog er det aftalt, at sektoren på tilsvarende vis påtager sig digitaliseringen af bil-ejerpantebreve og ejendomsforbehold.

Efter implementeringen af den digitale Bilbog den 2. november 2010 skal alle eksisterende bil-ejerpantebreve og ejendomsforbehold konverteres til digitale pantebreve og digitale ejendomsforbehold, inden der kan tinglyses nye eller ændrede rettigheder over disse.

For eksisterende bil-ejerpantebreve gælder det, ligesom for papirbårne omsætningspantebreve vedrørende fast ejendom, at disse skal digitaliseres senest 5 år efter lovens ikrafttrædelse. Det vil sige senest 1. november 2015 for bil-ejerpantebreve og senest 7. september 2014 for papirbårne omsætningspantebreve vedrørende fast ejendom. Såfremt dette ikke sker, mister pantebrevene deres beskyttelse mod aftaler og mod retsforfølgning efter reglerne i Gældsbrevsloven.

Hvis der i enkelte sager er særlige forhold, som giver anledning til usikker-hed, kan digitalisering foregå via fysisk fremsendelse til Tinglysningsretten, således at Tinglysningsretten foretager digitaliseringen. I de tilfælde, hvor det vælges at fremsende bil-ejerpantebreve fysisk til Tinglysningsretten, skal hver enkelt anmodning være konkret begrundet.

Massedigitalisering

Pantebreve, hvor der ikke skal tinglyses nye eller ændrede rettigheder før fristens udløb, skal digitaliseres i forbindelse med en samlet digitaliserings-proces i de enkelte banker, en såkaldt massedigitalisering.

Massedigitalisering af bil-ejerpantebreve kan, ligesom for omsætningspantebreve vedrørende fast ejendom, ske ved anvendelse af de eksisterende muligheder for som autoriseret anmelder selv at digitalisere bil-ejerpantebreve og ejendomsforbehold.

Det har hidtil kun været tilladt at foretage massedigitalisering efter særskilt aftale med Tinglysningsretten, men Tinglysningsretten har nu åbnet for massedigitalisering, hvis denne sker via:

  • Erklæringsløsningen, eller
  • Den dedikerede ekspeditionstype "Digitaliser pantebrev"

Det er fortsat imod aftalen at fremsende pantebreve til massekonvertering ved fysisk fremsendelse til Tinglysningsretten.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her