Forside Politik Henstillinger Enstemmige ankenæv...

Enstemmige ankenævnskendelser

19. februar 2010

Finansrådet har henstillet til medlemmerne (banker, sparekasser og andelskasser- herefter banker), at kendelser, der træffes af et enigt Pengeinstitutankenævn, bør følges af det indklagede medlem, uanset at medlemmet ikke juridisk set er forpligtet hertil.

Hvis banken vælger ikke at følge kendelsen, skal det meddeles skriftligt til Pengeinstitutankenævnet inden 4 uger efter afsigelsen af kendelsen, at banken ikke ønsker at være bundet af kendelsen.

Banken bør forinden overveje sagen grundigt og drøfte den med Finansrådets sekretariat.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her