Forside Politik Henstillinger Eventuel suspensio...

Eventuel suspension af indløsning af garantikapital

19. februar 2010

Et af formålene med aftalen mellem Det Private Beredskab og regeringen om finansiel stabilitet og efterfølgende vedtagelsen af lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet er blandt andet at sikre ro på de finansielle markeder og give danske pengeinstitutter ro til at konsolidere sig.

Aftalen omfatter blandt andet et forbud mod, at der i statsgarantiordningens toårige løbetid etableres nye tilbagekøbsprogrammer. Forbudet omfatter ikke indløsning af garantikapital.

Ifølge gældende lovgivning er en sparekasse ikke forpligtet til at indløse garantikapital. I sparekassernes vedtægter står der typisk, at ingen garant er forpligtet til at lade garantikapitalen indløse helt eller delvist, og ingen har krav herpå.

For at fremme en konsolidering af egenkapitalen i hele sektoren og modvirke eventuelt misbrug af statsgarantiordningen henstiller Det Private Beredskab, at

  • den enkelte garantsparekasses bestyrelse i særlig grad udviser ansvarlighed ved fastsættelsen af sparekassens politik om indløsning af garantikapital i statsgarantiordningens toårige løbetid, og

  • den enkelte bestyrelse i den sammenhæng har stor fokus på en styrket egenkapital i sparekassen.


Med venlig hilsen


Det Private Beredskab

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her