Forside Politik Henstillinger Spærring ved dødsf...

Spærring ved dødsfald

12. februar 2010

Information om fælleskonti ved dødsfald

Finansrådet henstiller til sine medlemmer (banker, sparekasser og andelskasser - herefter banker), at de enkelte banker informerer deres kunder grundigt om, hvad der sker med fælleskonti og fuldmagter ved dødsfald.

Generelt vil der ved dødsfald oftest ske spærring af afdødes konti, fuldmagter bortfalder, checks og hævekort spærres, ligesom BetalingsService på kontiene standses. Dette gælder også, hvis afdøde er medejer af kontoen - en såkaldt fælleskonto.

Banker kan have forskellig praksis i forbindelse med spærring af fælleskonti og konti med fuldmagtshavere ved kontohavers død. Praksis kan for eksempel beskrives i forretningsbetingelserne.

Desuden henstiller Finansrådet, at bankerne snarest efter dødsfaldet meddeler den efterlevende medkontohaver eller fuldmagtshaver om, at

  • § fælleskontoen bliver midlertidigt spærret, samt

  • § fremtidige indbetalinger fortsat bliver indsat på fælleskontoen, og at den efterlevende derfor bør overveje at træffe beslutning om, at løn, pension etc. sættes ind på en anden konto.

Henstillingen kommer i forlængelse af presseomtale og drøftelser med Ældre Sagen. Her har man haft henvendelser fra efterlevende, som ikke var opmærksomme på praksis med spærring og derfor ikke kunne hæve penge til husholdning, ligesom betalingsservicen var standset.

Bankerne er ifølge dødsboskifteloven berettiget til at spærre afdødes konti, indtil der foreligger en beslutning fra skifteretten. Finansrådet er dog opmærksom på, at der er forskellig praksis for, om man spærrer fælleskonti i forbindelse med dødsfald eller ej, og mener, at bankerne fortsat skal have muligheden for selv at fastsætte sin praksis på området.

Af hensyn til de økonomiske problemer, der kan opstå for den efterlevende, er det derfor væsentligt, at bankerne sørger for på betryggende vis at informere sine kunder om, hvilken praksis der anvendes.

Desuden skal den enkelte bank - så vidt det er muligt - informere den efterlevende om spærringen af konti, og gøre opmærksom på at den efterlevende bør overveje at sætte løn, pension etc. ind på en anden konto.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her