Forside Politik Henstillinger Udlevering af oply...

Udlevering af oplysninger til SKAT

23. marts 2010

Finansrådets skrivelse til medlemmernes direktioner. 

SKATs projekt Money Transfer.

SKAT har som bekendt fået tilladelse af Skatterådet til at indhente oplysninger fra udvalgte banker om transaktioner til og fra 51 lande i en periode på fem år. Oplysningerne skal danne grundlag for SKATs projekt Money Transfer.

Finansrådet har siden ultimo november 2009 været i dialog med Skatteministeriet om projektet bl.a. med henblik på at sikre, at SKATs hjemmelsgrundlag for indhentelse af oplysninger var tilstrækkeligt.

Skatteministeriet har på baggrund af Finansrådets henvendelse foretaget en grundig analyse af hjemmelsgrundlaget og fastholder på baggrund heraf sin opfattelse af, at SKAT har klar hjemmel til at anmode pengeinstitutterne om oplysningerne.

Finansrådets tidligere reservationer i relation til at udlevere oplysningerne er således bortfaldet. Finansrådet skal på denne baggrund opfordre medlemmerne til at udlevere de af SKAT efterspurgte oplysninger.

Skatteministeriet åbner i skrivelsen mulighed for at drøfte spørgsmålet om en eventuel omkostningsgodtgørelse, såfremt SKATs anmodning måtte vise sig at påføre pengeinstitutterne meget betydelige omkostninger. Finansrådet vender tilbage herom. 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her