Forside Politik Høringssvar

Høringssvar

Finansrådet svarer på en lang række henvendelser fra ministerier, styrelser, Folketingets udvalg og EU-kommissionen.

Du kan få et overblik over de sager, Finansrådet har afgivet høringssvar til siden 1. januar 2008. For ældre sager bedes du henvende dig til Finansrådet på adressen: [email protected]

Vi offentliggør svarene her, når de er sendt til den relevante myndighed. Det samme gælder henvendelser til Folketingets udvalg og ministre.

Når du søger, skal det ske med en søgetekst - et eller flere ord - og du kan så afgrænse søgningen til et bestemt tidsrum eller en dato.

 
Søg i høringssvar ved at angive en søgetekst:

Boligfinansiering

Finansiering er et vigtigt led i enhver bolighandel.

Finansrådet vil gerne bidrage til, at reguleringen er hensigtsmæssig for både køber og sælger i en handel.

Se høringssvar i kategorien

Finansielle forhold

Finansrådet arbejder for, at reguleringen af pengeinstitutternes virke finder sted på hensigtsmæssige og konkurrencedygtige vilkår. De væsentligste love er lov om finansiel virksomhed og værdipapirhandelsloven.

Se høringssvar i kategorien

Kundeforhold

Bankerne lever af tilfredse kunder. Derfor er det vigtigt, at der er en rimelig balance mellem kundernes og bankernes interesser, når der lovgives om kundeforhold. Finansrådets finder, at bankerne - som alle andre erhvervsvirksomheder - skal have betaling, når de leverer en serviceydelse.

Se høringssvar i kategorien

Konkurrenceret

Den konkurrenceretlige lovgivning har betydning både for vores medlemmers ageren som virksomheder og for Finansrådet som interesseorganisation.

Se høringssvar i kategorien

Landbrug

Landbrug er et af bankernes forretningsområder. Derfor svarer Finansrådet på høringer, der påvirker landmændenes indtjening og landbrugets rammevilkår.

Se høringssvar i kategorien

Regnskabsforhold

Finansrådet arbejder for at de danske pengeinstitutters regnskabsforhold er i overensstemmelse med de regnskabsforhold der er vedtaget på europæisk niveau så level playing field sikres for danske pengeinstitutter.

Se høringssvar i kategorien

Selskabsret

Selskabsret er et område, som har stor betydning for medlemsvirksomhederne. Pengeinstitutter har selskaber som erhvervskunder, de er selv selskaber, og de investerer i selskaber. Under dette område hører også anbefalinger om god selskabsledelse.

Se høringssvar i kategorien

Sikkerhedsforanstaltninger og digital signatur

Finansrådet arbejder for brugervenlige og sikre løsninger i forbindelse med betalingsoverførsler og andre finansielle services via internettet.

Se høringssvar i kategorien

Skatte- og pensionsforhold

Skattereglerne og reguleringen af pensioner har stor indvirkning på omfanget og arten af opsparing og placering heraf. Derfor arbejder vi i Finansrådet for fornuftige rammer vedr. skatte- og pensionsforhold til gavn for medlemmerne, disses kunder og samfundet som helhed.

Se høringssvar i kategorien

Solvens og kapitaldækningforhold

Finansrådet arbejder for, at kapitaldækningsreglerne for danske pengeinstitutter er i overensstemmelse med de regler, der er vedtaget på europæisk niveau så level playing field sikres for danske pengeinstitutter.

Se høringssvar i kategorien

Vækst og erhverv

Finansrådet arbejder for et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv. Derfor afgiver vi høringssvar i spørgsmål, der vedrører erhvervslivets rammevilkår og betingelser for vækst.

Se høringssvar i kategorien

Værdipapirhandel

Finansrådet arbejder for et velfungerende og gennemsigtigt værdipapirmarked med effektive og velafbalancerede regler for investorbeskyttelse og markedets funktion.

Se høringssvar i kategorien

Øvrige høringssvar

Finansrådet giver sin mening til kende for at påvirke den politiske beslutningsproces inden for en lang række områder.

Se høringssvar i kategorien
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her