2009

 

Finansrådet er blevet opmærksom på et særligt ondsindet spionprogram, der er i omløb. I fagsprog kaldes dette specifikke spionprogram for Patcher - et program, der i løbet af året har inficeret flere danske pc'er.

 

De seneste tal fra Nationalbanken viser, at bankernes udlån til virksomhederne og private stort set er uændret fra september til oktober måned, når der tages højde for sæsonudsving.

 

Finansrådets nye samfundsøkonomiske hjemmeside Vismandsportalen har opnået en placering blandt de 10 bedste bidrag ved e-læringsprisen 2009.

 

Nye tal fra Nationalbanken viser, at der den seneste måned er sket et markant fald i prisen på lån til virksomheder.

 

Nye tal fra Nationalbanken viser, at bankernes udlån til erhvervslivet er faldet med 2,4 pct. fra august til september 2009, når der tages højde for sæsonudsving. I forhold til situationen for et år siden er udlånet til virksomhederne faldet med ca. 10 pct., jf. figuren.

 

Finansrådet er overordnet enig i formandskabets vurdering af udsigterne for dansk økonomi. Dansk økonomi er blevet hårdt ramt af den internationale krise, og udsigterne er ikke til et hurtigt opsving. Finansrådet forventer dog en lidt højere vækst i både 2009 og 2010 end formandskabets prognose.

 

Bankerne vil hellere end gerne låne penge ud til kunder, der har evnen og viljen til at tilbagebetale. Det er jo det, bankerne lever af. Men i den aktuelle økonomiske situation er der færre, der efterspørger lån, og færre, der har evnen til at tilbagebetale deres lån på grund af den økonomiske nedtur.

 

Bankernes udlån ligger på et marginalt lavere niveau end for et år siden, da udlånet var historisk højt. Men tager man højde for, at aktiviteten i samfundet også er aftaget, er udlånet på det højeste niveau i mange år. Der er derfor på ingen måde tale om en kreditklemme.

 

Bankerne stabiliserer kreditpolitikken, men lavere efterspørgsel efter banklån.

Nye tal fra Nationalbankens udlånsundersøgelse viser, at bankernes udlånspolitik over for virksomhederne er uændrede fra 2. kvartal til 3. kvartal i år. Bankernes forventning er, at de samme vilkår vil være gældende i 4. kvartal i år.

 

Regeringens Vækstforum er en unik mulighed for at få sat vækst og konkurrencekraft øverst på den politiske dagsorden. Det er nødvendigt at lave reformer og tage nogle svære beslutninger, hvis vi skal undgå lav vækst i årene fremover og undgå et fortsat fald ned ad den globale velstandsstige. Finansrådet giver med Finansrådets Vækstpolitik - en vej ud af vækstkrisen en række bud på, hvordan Danmark ruster sig til tiden efter den økonomiske krise.

 

København har styrket sin position blandt regionale finanscentre som Stockholm, Amsterdam og Oslo. Det fremgår af det seneste Global Financial Centres Index 6 (GFCI).

 

Mange har i løbet af weekenden modtaget en e-mail, hvor det lader til, Danske Bank eller PBS er afsender. Dette er ikke tilfældet, men det er derimod et phishing forsøg, hvor svindlere forsøger at lokke kort- og andre privatoplysninger ud af folk.

 

Bankernes renteindtægter kommer ikke alene fra private og virksomheder, men også fra fx handelsaktiviteter og obligationer. Derfor kan man ikke konkludere, at de stigende renteindtægter alene kommer fra en øget rentemarginal, som det har været gengivet i medierne.

 

For en virksomhed er det altid klogt at have et godt og tæt samarbejde med sin bank. Særligt i krisetider er det nødvendigt for virksomheder at holde kontakten ved lige.

 

De seneste tal fra Nationalbanken viser, at bankernes udlån til de danske virksomheder har ligget på et stabilt uændret niveau de seneste tre måneder, når der tages højde for sæsonudsving.

 

Tallene taler sit tydelige sprog: Renten er faldet og er den laveste i dette årti.

 

Bankkunderne snydes ikke for rentefald, sådan som det udlægges i flere medier i dag. Det er fortsat dyrt for danske banker at låne penge i den lange ende af markedet, og samtidig befinder vi os i en lavkonjunktur præget af stor usikkerhed.

 

Dansk Industri har d. 21/7 offentliggjort en undersøgelse med budskabet om, at rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euro-området. Det er korrekt, at bankernes rentemarginal er steget i de seneste måneder, hvilket dels skyldes højere omkostninger, dels større tab på udlån, jf. nedenfor.

 

Finanssektoren er fortsat en attraktiv arbejdsplads. Det viser de første tal fra Undervisningsministeriet om årets optag på de videregående uddannelser.

 

Nationalbankens undersøgelse viser, at pengeinstitutternes udlånspolitik over for erhvervslivet er stort set uændret fra 1. kvartal til 2. kvartal 2009. Bankerne forventer, at denne udvikling vil fortsætte i det kommende kvartal.

 

Sommertid er ferietid - og ferietid er for mange lig med udlandsrejser. Den sikreste - og i mange tilfælde også billigste - måde at betale i udlandet på er med et internationalt betalingskort.

 

Nu bliver det let for studerende at skifte mellem læreruddannelsen og danskstudiet uden at forlænge studietiden. En ny aftale mellem Københavns Universitet og professionshøjskolerne UCC og Metropol er et godt eksempel på, at et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner kan give de studerende flere valgmuligheder og i sidste ende formentlig også tiltrække flere unge til studierne.

 

Debatindlæg i Børsen den 19. juni 2009 af Jørgen A. Horwitz, direktør, Finansrådet

Finansrådet og mange erhvervsorganisationer har efterhånden brugt megen spalteplads i Børsen og andre medier på at debattere, om der er en kreditklemme eller ej. En teknisk diskussion, men afgørende i debatten om, hvorvidt kreditpakken virker eller ej. Vi mener ikke, der er en kreditklemme, men vi anerkender, at det for mange virksomheder kan føles sådan, selv om bankernes samlede udlån faktisk er højt.

 

Meget tyder på, at vi til sommer får en stor stigning i antallet af unge, der vil læse en videregående uddannelse. Dansk erhvervsliv har behov for mange flere højtuddannede. Og vi kommer til at mangle de højtuddannede fremover, viser fremskrivninger. Derfor er det centralt, at vi anvender den talentmasse vi har til rådighed optimalt.

 

Nye tal fra Danmarks statistik bekræfter, at der ikke er en kreditklemme for bygge- og anlægsvirksomheder.

 

Nye tal fra Nationalbanken viser, at det er blevet billigere for kunderne at gå i banken trods højere råvarepriser for bankerne. Rentefaldet på udlån siden november sidste år er betydeligt.

 

Det er evident, at vores samfund bliver mere og mere IT-baseret. Det er derfor glædeligt, at der netop er afsat 11 millioner til IT i folkeskolen, mener Finansrådet.

 

Nye tal fra Nationalbanken viser, at bankernes udlån er stort set lige så højt i april som i marts. Og højere end på samme tid sidste år.

 

Børsen opfordrede mandag den 11. maj til en kritisk revision af bankpakkerne. Baggrunden er opråbet fra virksomhederne om, at det går trægt med långivningen. Den offentlige debat om den påståede kreditklemme er efter vores opfattelse desværre meget unuanceret, og der er mange fejlkonklusioner.

 

RENTEFALD: Bankernes udlånsrente til virksomheder er faldet stærkt de seneste måneder. Det viser den seneste rentestatistik fra Nationalbanken. Det gælder både den rente, virksomhederne betaler på udestående lån, og særligt renten på nye udlån. Renten på nye udlån til virksomheder er således faldet fra 6,4 procent til 3,9 procent siden november sidste år.

 

Siden bankernes udlån til virksomheder toppede i oktober sidste år, er udlånet til erhverv faldet med ca. 20 mia. kr.. Det viser de seneste udlånstal fra Nationalbanken.

 

Det er en misforståelse, at private kunder betaler for tab på bankernes erhvervskunder. Privatkunder betaler ganske vist en højere rentemarginal end virksomhederne, men det skyldes blandt andet, at bankerne har større tab på private.

 

Bankernes fastsættelse af udlånsrenten afhænger af bankens omkostninger i forbindelse med udlånet. Én af disse omkostninger fastsættes af Nationalbankens udlånsrente - men dette er langt fra den eneste paramenter.

 

Bankernes brug af nye regnskabsregler for (visse) værdipapirer omtales i medierne som om bankerne snyder på vægtskålen for at få situationen til at se bedre ud end den i virkeligheden er. Det er dog ikke rigtigt. Reglerne, som for øvrigt er international baseret er godkendt af Finanstilsynet. Førende internationale banker anvender reglerne som en reaktion på den finansielle uro der har bevirket, at der ikke er priser for værdipapirer på markedet, som det var tilfældet før den finansielle uro startede. I mange situationer er der overhovedet slet ikke priser på markedet. Markedet er simpelthen blevet inaktivt.

 

Nationalbanken udgav den 5. januar publikationen "Finansiel stabilitet", som understreger behovet for en samfundspakke. En samfundspakke, der skal være med til at sikre vækst og beskæftigelse i Danmark.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her