2010

 

Bankernes kunder skal i dag kunne udvise højere tilbagebetalingsevne, end før den økonomiske krise brød ud. Trods det, at kreditpolitikken er strammet, er udlånet højere i dag.

 

Bankernes og realkreditinstitutternes udlån til virksomheder er stabilt i forhold til samme måned sidste år

 

De danske banker støtter naturligvis bankpakke 3, afviklingsordningen.

 

I Politiken fra i dag er en artikel, hvor der kommenteres på, at de danske banker mangler milliarder for at leve op til de nye regler (de kommende Basel III-regler for regulering af blandt andet kapitalkrav og likviditetsstyringen i bankerne).

 

Finansrådet og Expat in Denmark er værter for et netværks-arrangement om finansiel regulering. Arrangementet er for både Expats og danskere, der arbejder inden for Financial services.

 

Flere små og mellemstore virksomheder har søgt lånefinansiering i banken, samtidig med at flere får afslag. Årsagen er dårligere afsætningsmuligheder for smv'er, påpeger Finansrådet.

 

Nationalbankens balance- og strømstatistik for MFI-sektoren for oktober 2010, viser at penge- og realkreditinstitutternes udlån til virksomheder er stabilt i forhold til samme måned sidste år.

 

Internationalt orienterede virksomheder har fået en kærkommen håndsrækning af regeringen, DF, S og de radikale, der har indgået en aftale om at fortsætte med at markedsføre og udvikle Danmark som attraktivt uddannelses- og arbejdsland.

 

Nationalbankens udlånsstatistik for MFI-sektoren for september 2010 viser, at penge- og realkreditinstitutionernes udlån til virksomheder har været stabil over det seneste år

 

Der er ingen tvivl om, at der efter den økonomiske krises indtog er strammet op i bankernes kreditvilkår. Det skyldes ikke mindst, at risikoen for tab er steget væsentligt under lavkonjunkturen. Med andre ord er det sværere at opnå lånefinansiering i bankerne, hvis ikke man som virksomhed eller privatperson kan dokumentere en høj tilbagebetalingsevne. Disse stramninger rammer i særlig grad mindre og mellemstore virksomheder, der har fået dårligere afsætningsmuligheder under krisen.

 

Jyllands-Posten bringer mandag (4.10) en artikel, der beskriver, at investorer med udenlandske værdipapirer risikerer at miste deres værdipapirer, hvis deres bank går ned. Artiklen beskriver dog ikke de regler, der skal sikre kunder med udenlandske værdipapirer.

 

For en gangs skyld er Finansrådet tæt på at være enig i en af redaktør Lars Nielsens mange betragtninger om stort og småt i den finansielle sektor.

 

Udlånet til virksomheder stiger fortsat, viser de seneste tal fra Nationalbanken

 

Finanssektoren er uenig i Kammeradvokatens vurdering af sektorens rolle i forbindelse med forsinkelsen af den digitale tinglysning. I Kammeradvokatens redegørelse fra den 14. september 2010 om erstatningsansvar får den finansielle sektor kritik for at have bidraget til forsinkelserne i den digitale tinglysning.

 

Finansrådet har på ingen måde forsøgt at forhale processen med at udlevere oplysninger til brug for SKATs operation "Money Transfer", sådan som det fremgår af flere medier tirsdag.

 

Flere danskere har det seneste døgn modtaget falske e-mails, som angiveligt er fra PBS - pas på, undlad at indtaste dine kortoplysninger og læs her, hvordan du skal forholde dig.

 

Politiken skriver 23. juli med DI som kilde, at rentemarginalen (forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten) er højere i Danmark end i eurolande

 

Både husholdninger og erhvervsvirksomheder kan glæde sig over fortsat faldende renter. I juni 2010 er renten faldet yderligere, viser de nyeste tal fra Danmarks Nationalbank.

 

Politiken skriver i dag med DI som kilde, at rentemarginalen (forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten) er højere i Danmark end i eurolande. Men DI har i sammenligningen ikke taget tilstrækkelig højde for, at i Danmark er lån i banker og realkreditselskaber skilt ad.

 

Bankerne har tjent 45 procent mere på landbruget. Sådan lød den noget overraskende melding her i LandbrugsAvisen fredag 9. Juli. Men det var da også kun den halve sandhed. Nok havde bankerne en højere indtjening på renter og gebyrer i 2009. MEN bankerne havde i samme periode tab og nedskrivninger på landbrug, jagt og skovbrug på 4,4 mia. kr. Netto er der altså tale om et stort minus for bankerne.

 

Det har ikke kostet de danske skatteydere en krone at afvikle de nødlidende banker. I stedet kommer staten og dermed skatteyderne til at få et milliardoverskud på bankpakkerne. I skrivende stund ser overskuddet ud til at blive på ca. 14 milliarder kroner

 

Det er en myte, at bankpakkerne er en skatteyderbetalt milliardgave til de danske banker. Faktum er, at de to bankpakker finansieres af banksektoren selv, og at staten med stor sandsynlighed vil få et overskud. Det gælder også, når man medregner tabet på Roskilde Bank, der gik ned, inden bankpakkerne blev vedtaget

 

Myterne lever i bedste velgående, når landbrugsøkonom Morten Juhl Lassen, AgroStrat, mandag den 5. juli her i avisen angriber bankerne. I modsætning til hvad mange tror, har bankpakkerne ikke kostet skatteyderne én eneste krone. Faktisk står staten og dermed skatteyderne til at få et milliardoverskud på bankpakkerne

 

Nationalbankens udlånsundersøgelse for 2. kvartal 2010 viser, at bankerne ikke har strammet deres kreditpolitik i 1. halvår 2010. Bankernes kreditpolitik er faktisk ikke blevet strammet siden starten af 2009, da den internationale finanskrise rullede ind over landegrænserne. Det gælder både i forhold til erhvervs- og privatkunder

 

Sommertid er ferietid - og ferietid er for mange lig med udlandsrejser. Den sikreste - og i mange tilfælde også billigste - måde at betale i udlandet på er med et internationalt betalingskort

 

Tre nyudsprungne studenter fra Midtfyns Gymnasium vandt fredag aften den internationale finale i iværksætterkonkurrencen European Business Games i den franske by Limoges.

 

Nye tal fra Nationalbanken viser, at prisen på banklån fortsat ligger på et meget lavt niveau - både for erhvervs- og privatkunder. Den lave pris er med til at øge både virksomhedernes investeringslyst samt det private forbrug og er derfor med til at sætte gang i dansk økonomi

 

Nye tal fra Nationalbanken viser, at bankernes udlån til både erhvervs- og privatkunder er steget svagt den seneste måned, når der tages højde for sæsonudsving. Bankernes udlån har således ligget på et stabilt niveau igennem hele 2010. Set over en længere tidshorisont ligger udlånet på et højt niveau

 

Den britiske regering indfører en skat på britiske banker. Skatten, som opkræves på bankernes balancer, ventes at indbringe omkring 2 mia. pund årligt

 

En ny og omfattende regulering af bankerne kan få negative konsekvenser for væksten i nordiske lande

 

Der er grund til at advare mod konsekvenserne, hvis bankerne bliver pålagt en særlig ekstra bankskat. I sidste ende er der ingen andre at sende regningen til end bankkunderne, og det er skidt for væksten og beskæftigelsen.

 

Det er ingen kunst at opsætte målsætninger. Det er til gengæld en kunst at opsætte ambitiøse målsætninger, og bagefter indfri dem. Meget tyder på, at regeringen når sit mål om at reducere de administrative byrder, erhvervslivet er udsat for, fra 32 mia. kr. til 24 mia. kr. årligt i perioden frem mod 2010.

 

Nye tal fra Nationalbanken viser, at bankernes udlån har ligget på et stabilt niveau det seneste halve år. Det gælder både udlån til private og erhvervskunder. Udlånstallene for april måned understreger dermed, at dansk økonomi langsomt bevæger sig mod lysere tider, og at udlånet så småt følger med

 

En EU-bankafviklingsfond er ikke nødvendig i Danmark. Danske banker har betalt for de bankkollaps, der har været, og vil også gøre det fremover.

 

Det er en udbredt misforståelse at tro, at Danmark kommer tilbage på vækstsporet ved, at bankerne vedvarende går ind og finansierer underskudsforretninger.

 

Danske virksomheder har opnået store besparelser på deres banklån i 1. kvartal 2010 sammenlignet med samme kvartal sidste år.

 

International bankskat vil gå ud over danske bankkunder, selv om danske banker allerede har betalt for finanskrisen i Danmark.

 

Med regeringens og Dansk Fokepartis aftale i dag om en kommende udligningsskat skabes der unødig usikkerhed omkring pensionsopsparingen.

 

Nationalbankens udlånsundersøgelse for 1. kvartal 2010 konkluderer, at bankerne det seneste kvartal har oplevet en svag stigning i efterspørgslen efter lån både for privatkunder og erhvervslivet. Den stigende efterspørgsel bekræftes ved, at bankernes udlån også er steget svagt i samme periode.

 

Mediedebat om den digitale tinglysning foranlediget af et brev fra den finansielle sektor til Justitsministeriet af 3. juli 2009.

 

Bankernes rente på lån til både virksomheder og husholdninger ligger fortsat på et historisk lavt niveau. Det viser nye tal fra Nationalbanken.

 

Nye tal fra Nationalbanken viser, at bankerne øger udlånet til virksomheder for anden måned i træk. Bankernes udlån til virksomheder steg således med 2 procent fra januar til februar, når der tages højde for sæsonudsving. Sammen med mere optimistiske konjunkturindikatorer tyder det derfor på, at foråret er på vej i dansk økonomi.

 

Selv om rentemarginalen for virksomheder er steget ca. 1 procentpoint under finanskrisen, så er rentemarginalen fortsat historisk lav.

 

Dansk Byggeri har ikke ret, når den i en ny undersøgelse konkluderer, at for mange af byggeriets låneansøgninger bliver afvist uden gyldig grund.

 

En banks individuelle solvensbehov er langt fra lig med bankens sundhedstilstand.

 

Nye tal fra Nationalbanken bekræfter, at den lave pris på banklån fortsætter i 2010.

 

Bankernes udlån til både virksomheder og private er steget den seneste måned. Det kan tyde på, at vendingen i dansk økonomi er ved at bide sig fast.

 

Den lave udlånsrente er uden sammenligning det vigtigste parameter for virksomhederne i den nuværende situation.  Rentemarginalen er mindre relevant.

 

Den rekordlave rente betyder, at danske virksomheder i 2009 har sparet omkring 9,4 mia. kroner i renteudgifter på deres banklån (optaget i alle valutaer). Det er et fald på knap 40 procent fra 2008 til 2009. Det viser tal netop offentliggjort af Nationalbanken.

 

Bankernes udlån til virksomheder faldt med 2 procent, mens udlån til husholdninger er uændret. Økonomisk krise og tilbageholdende forbrugere er baggrunden for det lavere udlån.

 

Nationalbankens nye udlånsundersøgelse for 4. kvartal 2009 konkluderer, at bankerne ikke har strammet deres kreditpolitik siden starten af 2009, da den internationale finanskrise toppede.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her