2011

 

Bankernes udlån til erhvervslivet fortsætter med at falde

 

De fire danske banker, der har deltaget den europæiske stresstest, opfylder de nye europæiske krav til kapital

 

Danmark skal blive bedre til at fastholde internationale talenter ved at bygge bro mellem universitet og erhvervsliv

 

Forskning i finans og IT vil kunne skabe øget vækst. Allerede i dag er Finans og IT branchen meget værdiskabende, men der er ingen tvivl om, at der er potentiale for øget vækst.

 

Danske banker er solidt polstrede til at modstå gældskrisen i euroområdet. Gældskrisen har ført til problemer i flere europæiske banker, fordi de har lånt penge til fx Grækenland i forventning om at blive betalt tilbage

 

Det fremgik af Finansrådets pressemeddelese 10. oktober 2011, at Sparekassen Sjælland i forbindelse med overtagelsen af Max Bank har fået en medgift af Finansiel Stabilitet og Indskydergarantifonden.

 

Bankernes kreditvilkår over for virksomheder er strammet marginalt i 3. kvartal 2011. Det viser Nationalbankens seneste udlånsundersøgelse.

 

Det er ikke korrekt når Danwatch i en undersøgelse påstår, at professionelle investorers handel med råvarer skulle presse fødevarepriserne i vejret, og føre til sult i Afrika.

 

Regeringens konstatering af, at der er systemisk vigtige banker i Danmark (SIFI) er for Finansrådet et afgørende element i den nye konsolideringsaftale.

 

Landbrugets hovedorganisation Landbrug & Fødevarer deler Finansrådets opfattelse af, at landmændene selv må tage ansvar for deres finansielle dispositioner. Det sker efter, at udvalgte landmænd og foreningen Bæredygtigt Landbrug i TV-Avisen onsdag kritiserede bankerne for at bære skylden for det tab, landbruget står til at tabe på spekulation i scheizerfrank.

 

Den danske banksektor er overordnet meget sund. Det fremgår af den stresstest, som The European Banking Authority (EBA) offentliggjorde fredag aftes. De 90 største europæiske banker har deltaget i stresstesten, bl.a. Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank. Nordea deltog fra Sverige.

 

I dagens udgave af Jyllands-Posten kritiseres danske banker for ikke at gøre brug af Den Europæiske Investeringsbanks SMV-låneordning (European Investment bank- EIB)- og dermed for at forhindre at danske SMV'er får den fornødne finansiering.

 

Låntagernes vilkår i banken er uændrede. Det viser nye tal fra Danmarks Nationalbanks udlånsundersøgelse, hvor kreditcheferne i bankerne og realkreditinstitutterne spørges til deres kreditpolitik

 

Inden du rejser, bør du gøre flere ting. Der er også råd om, hvordan du bedst kan undgå ubehagelige overraskelser under og efter din rejse.

 

På grund af weekendens oversvømmelse fungerer Finansrådets mailsystem ikke i øjeblikket. Vi beklager selvfølgelig ulejligheden

 

Af og til opstår der misforståelser i debatten, når talen falder på henholdvis en banks solvensforhold og en banks likviditetsforhold.

 

Bankernes udlån er uændret, hvis man ser bort fra omstruktureringer i Finansiel Stabilitet A/S's datterselskaber, som trækker Nationalbankens statistik om bankers udlån ned.

 

Danske banker er generelt godt rustede til at til at modstå de tab, der kan komme i de kommende år. Det viser Nationalbankens netop offentliggjorte stresstest af de største banker herhjemme

 

Der er omfattende forbrugerbeskyttelse i den finansielle sektor. De finansielle virksomheder er omfattet af god skik bekendtgørelsen og investorbeskyttelsesbekendtgørelsen, som regulerer rådgivning og information af kunder.

 

Nye krav til bankerne om bedre polstring og pres på indtjeningen er medvirkende til, at bankerne er nødt til at hæve rentemarginalen. Det vil sige, at kunderne skal vænne sig til en situation, hvor det ikke længere er historisk billigt at låne penge.

 

Et samlet erhvervsliv vil hermed gerne kvittere for VK-regeringens udspil med en ambitiøs, visionær og helt nødvendig 2020-plan.

 

CIBOR har i de seneste dage været udsat for uberettiget kritik i medierne. Det er sket i forbindelse med, at den daglige indsamling, beregning og offentliggørelse overgår fra Nationalbanken til NASDAQ OMX. CIBOR er en kvoteret/beregnet rentesats, som viser bankernes vurdering af, hvilken rente de kan låne til hos hinanden uden sikkerhed.

 

Folketignet har valgt ny model for regulering af betalingskort.

 

Sunde virksomheder, der søger lån, får som oftest bevilliget det. Det er een af konklusionerne i en netop offentliggjort analyse af Økonomi- og Er-hvervsministeriet.

 

Det er en misforståelse, når det i medierne fremgår at bankerne diskriminerer handikappede. En mindre befolkningsgruppe er økonomisk umyndige og får forvaltningskonti.

 

Udlån til virksomheder har udviklet sig bedre i Danmark end i euroområdet. Derudover er virksomheder begyndt at søge andre typer af kapital end lån. Sammenholdt med at den økonomiske aktivitet i Danmark er lavere end i euroområdet, peger det på gunstige finansieringsforhold for danske virksomheder.

 

I en usaglig og stærkt fejlbehæftet kampagne programmerer Forbrugerrådet en 10-punktsplan, der har til formål at få ændret forbrugerbeskyttelsen for bankernes kunder. Finansrådet peger på, at de fleste af kampagnens krav allerede er opfyldt i eksisterende lovgivning. Se Finansrådets gennemgang af Forbrugerrådets krav punkt for punkt.

 

Regeringens forslag om at give ATP mulighed for at erhverve bestemmende indflydelse i kreditinstitutter giver store potentielle konkurrenceproblemer.

 

6 erhvervsorganisationer udgiver sammen et debatoplæg om vækst i Danmark under overskrift Behov for vækst og konkurrencedygtige rammevilkår

 

Danmark er et velstående land med alle de fordele som deraf følger. God privat købekraft og høj offentlig velfærd.

 

ATP vil med staten i ryggen og lovbestemte indtægter få en helt urimelig konkurrencefordel, hvis pensionskassen får adgang til fuldt ud at drive finansiel virksomhed

 

Det fremgår i nogle medier, at bankerne ikke betragter NemID som en sikker identifikation, og at det er derfor, at bankerne fortsat kræver billedlegitimation af deres kunder

 

Bankernes og realkreditinstitutternes udlån til virksomheder er faldet med 0,4 pct. i 2010 i forhold til året før, mens udlånet til husholdninger er steget med 1,6 pct. over samme periode

 

Finansrådet advarer mod regeringens forslag om at give ATP ret til fuldt ud at eje finansielle virksomheder i konkurrence med de kommercielle finansielle virksomheder

 

Låntagernes vilkår er forbedret. Det viser nye tal fra Danmarks Nationalbanks udlånsundersøgelse, hvor bankernes og realkreditinstitutternes kreditchefer er spurgt på en række parametre.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her