Forside Politik Kommentarer 2011 Danske banker robu...

Danske banker robuste over for gældskrisen

27. oktober 2011

Danske banker er solidt polstrede til at modstå gældskrisen i euroområdet. Gældskrisen har ført til problemer i flere europæiske banker, fordi de har lånt penge til fx Grækenland i forventning om at blive betalt tilbage.

Udmeldingerne fra EU om, at europæiske banker skal polstres med 106 mia. euro, berører umiddelbart ikke danske banker nævneværdigt. Danske banker er meget lidt eksponeret mod statsobligationer fra lande som Grækenland, Italien, Spanien, Irland og Portugal. Derudover har danske banker en meget høj kapitaldækning af høj kvalitet i forvejen.

Danske banker og dermed kunder kan imidlertid blive påvirket indirekte. Hvis de europæiske banker med stort kapitalbehov i stedet skærer ned på udlånet, kan det føre finansieringsproblemer for almindelige europæiske virksomheder med sig. Det betyder lavere vækst i Europa, hvilket igen rammer væksten i Danmark. Den seneste udlånsundersøgelse fra ECB peger på, at kreditvilkårene i den senere tid er blevet strammet i euroområdet. EU er meget fokuseret på at undgå en egentlig kreditklemme, og håbet er, at diverse instrumenter som statsgarantier mod betaling fra bankerne kan afhjælpe dette. Spørgsmålet er om instrumenterne er stærke nok, også set i lyset af at kapital til polstring er en mangelvare.

Hvis de europæiske banker skal rejse den megen kapital fra det private marked, kan konsekvensen blive højere kapitalomkostninger, som må betales af kunderne i form af højere udlånsrente. Det kan smitte af på Danmark, så også udlånsrenterne vil stige her.

Finansrådet ser gode takter i, at arbejdet med at finde en løsning på gældskrisen skrider fremad, og at der arbejdes med flere instrumenter. Det er imidlertid vigtigt, at de enkelte lande bliver strengt forpligtet til at rette op på de offentlige finanser via strukturelle reformer og en bedre balance mellem indtægter og udgifter. En stærkere integration i EU bør også være en delløsning.

Dertil kommer, at det er essentielt, at redningsfonden, EFSF, bliver en fond der er tilstrækkeligt stærk til at modstå evt. pres mod lande som Italien og Spanien.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her