Forside Politik Kommentarer 2011 Forskellen mellem ...

Forskellen mellem solvens og likviditet

29. juni 2011

Af og til opstår der misforståelser i debatten, når talen falder på henholdvis en banks solvensforhold og en banks likviditetsforhold.

Solvens er et mål for forskellen mellem en banks aktiver og forpligtelser. Hvis en bank er solvent, så betyder det, at aktiverne overstiger bankens forpligtelser. Det indebærer, at alle kreditorer og indskydere vil kunne få deres tilgodehavender dækket ved betalingsstandsning eller konkurs. Kapitaldækningsreglerne for banker indebærer, at aktivernes værdi skal overstige bankers forpligtelser med en buffer. Denne buffer eller overdækning skal sikre, at banken stadig kan dække sine forpligtelser ved konkurs, selv om aktivernes værdi falder, fx hvis lånene nedskrives. Desto større solvensbuffer, desto bedre er bankens kreditorer sikret mod fald i aktivernes værdi.

Likviditet er et mål for, at banken kan dække sine løbende betalingsforpligtelser efterhånden som de forfalder. Det kræver, at bankens aktiver omfatter tilstrækkelige kontanter og indskud i Nationalbanken og indskud hos andre institutter samt let omsættelige værdipapirer, eller at banken har mulighed for at låne penge i Nationalbanken eller andre banker til at dække kommende betalingsforpligtelser.

Hvis banken bliver illikvid og ikke kan klare sine løbende betalinger, herunder træk fra indskyder, så må den gå i betalingsstandsning, således at banken får ro til at skaffe likviditet. Dette kan enten ske ved at sælge ud af aktiver, herunder sælge dele af bankens udlånsportefølje til andre banker, eller optage nye lån. Men hvis banken er solvent, så vil ingen kreditorer eller indskydere lide tab.

En betalingsstandsning vil dog ofte resultere i, at der opstår tvivl om bankens solvens. I så fald kan bankens kreditorer begære banken konkurs. Men hvis bankens faktisk er solvent, vil ingen - ud over aktionærer og garanter - lide tab.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her