Forside Politik Kommentarer 2011 Forskning i finans...

Forskning i finans og it skaber vækst

8. november 2011

Debatindlæg bragt på Altinget.dk tirsdag 8. november 2011.

Af Christian Michelsen, kontorchef, Finansrådet

Forskning i finans og IT vil kunne skabe øget vækst. Allerede i dag er Finans og IT branchen meget værdiskabende, men der er ingen tvivl om, at der er potentiale for øget vækst.

Bankerne er videnintensive virksomheder, der baserer en stor del af deres forretning på it. Det gælder både kundevendte områder som eksempelvis netbanken, men også de bagvedliggende modeller, der bruges til styring af forskellige risici m.v. Den finansielle sektor er således storforbruger af it, og bankerne er blandt landets mest innovative virksomheder.

Krydsfeltet mellem finans og it er i høj grad værdiskabende for samfundet, og alene i Region Hovedstaden findes der næsten 80.000 højværdiarbejdspladser indenfor finans og it. Men i den stærke globale konkurrence er vi ved at få baghjul af vores nabolande: senest har Sverige lanceret en ambitiøs national satsning, der gennem en øget forskningsindsats skal øge de finansielle virksomheders internationale konkurrenceevne.

Herhjemme begynder bankernes samfundsmæssige betydning også at komme på forskningsdagsordenen, hvad en ny oversigt fra Det Strategiske Forskningsråd med titlen "Udfordringer for den økonomiske forskning i lyset af den finansielle krise" vidner om. Oversigten efterlyser mere forskningsbaseret viden om, hvordan den finansielle sektor fungerer og spiller sammen med resten af økonomien, ligesom oversigten understreger behovet for forbedring af de økonomiske modeller, der blandt andet bruges til den langsigtede økonomiske politik, så de bedre indregner mekanismerne på de finansielle markeder.

Derfor er det  oplagt med mere offentlig forskning både specifikt indenfor de økonomiske discipliner og indenfor en bredere, samfundsmæssig ramme, der omfatter både finans og it. Forskningsindsatsen skal understøtte de eksisterende danske styrkepositioner indenfor finans-it og dermed forbedre udviklingsmulighederne for finans- og it-virksomheder. Det vil styrke den danske eksport af services og skabe bedre mulighed for tiltrækning af udenlandske virksomheder til Danmark.

Når politikerne skal tage stilling til, hvilke emner, Danmark fremadrettet skal forske i, bør emner indenfor finans og it derfor få en fremtrædende plads. Det vil bidrage til, at vi kan fastholde de mange attraktive jobs indenfor finans og it, vi har i dag - og give muligheden for, at vi kan skabe og tiltrække flere.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her