Forside Politik Kommentarer 2011 God forbrugerbesky...

God forbrugerbeskyttelse af bankkunder

13. maj 2011

Der er omfattende forbrugerbeskyttelse i den finansielle sektor. De finansielle virksomheder er omfattet af god skik-bekendtgørelsen og investorbeskyttelsesbekendtgørelsen, som regulerer rådgivning og information af kunder.

Det har for nyligt været fremført, at forbrugerne er bedre beskyttet, når de køber en buket blomster, end når de handler i en finansiel virksomhed.

Det bygger imidlertid på en misforståelse: Når du køber blomster, bliver der ikke stillet krav om den rådgivning og de informationer, du modtager fra blomsterhandleren, før du bestemmer dig for, hvad du vil købe. Forbrugerbeskyttelsen omhandler kun kundens muligheder, efter at handlen er indgået.

Hvis forbrugeren derimod handler i en finansiel virksomhed, er virksomhedens pligter i forhold til information og rådgivning af kunder derimod tæt reguleret. I forhold til lån fastsætter kreditaftaleloven, der bygger på et EU-direktiv, skrappe krav til de informationer, kunden skal modtage, før låneaftalen indgås. Loven trådte ikraft 1. november 2010, og der er endnu ingen klager om manglende opfyldelse af loven i ankenævnet.

Værdipapirhandelsområdet er reguleret af fælleseuropæiske regler i MiFID-direktivet, som indeholder omfattende regler for information og rådgivning af kunder. Direktivet er p.t. under revision - en revision som forventes at medføre endnu mere investorbeskyttelse. EU-Kommissionen arbejder endvidere med et supplerende regelsæt for investorbeskyttelse i forbindelse med en række produkter, som henvender sig til privatkunder (PRIPs-initiativet). Fra dansk side er der derudover netop indført en mærkningsordning og uddannelseskrav til rådgivere i forhold til værdipapirer og andre lignende investeringsprodukter.

Finansrådet støtter i forhold til forbrugerbeskyttelsen, at reguleringen af finansielle virksomheder skal bygge på fælleseuropæiske regler og ikke på dansk særregulering.

En gang imellem foreslås det, at de finansielle virksomheder får bøder. Dette er der allerede mulighed for i den eksisterende lovgivning. Men reguleringen er indrettet således, at myndighederne først giver de finansielle virksomheder et påbud. Hvis virksomheden retter op på de kritisable forhold, vil der ikke blive udstedt bøder. Man kan således konstatere, at de finansielle virksomheder følger påbuddene, idet der ikke er eksempler på, at der er givet bøder.

Endeligt må det slås fast, at forudsætningen for at få erstatning i dansk ret er, at kunden har lidt et økonomisk tab. Dette gælder både ved domstolene og ved de finansielle ankenævn. Der betales ikke erstatning for skuffede forventninger.

Om samme emne:

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her