Forside Politik Kommentarer 2011 Manglende efterspø...

Manglende efterspørgsel bag lavere udlån

25. januar 2011

Bankernes og realkreditinstitutternes udlån til virksomheder er faldet med 0,4 pct. i 2010 i forhold til året før, mens udlånet til husholdninger er steget med 1,6 pct. over samme periode, jf. nedenstående figur. Det viser Nationalbankens balance- og strømstatistik for MFI-sektoren for december 2010. Det er fortsat realkreditinstitutionerne, der hovedsageligt driver den positive udlånsvækst. Realkreditinstitutterne har været i stand til at tilbyde et meget lav rente på grund af gunstige fundingmarkeder. Under lavkonjunkturen er risikoen for tab desuden steget væsentligt i bankerne, og omkring en fjerdedel af faldet i bankernes udlån skyldes da også tab på udlån.

Figur 1: Kreditinstitutters udlån til husholdninger og erhvervsvirksomheder (klik på figuren for at se den i pdf)

Kreditinstitutters_udlaan_432_250111

Den lavere udlånsvækst i de seneste måneder skyldes blandt andet, at enkelte store udlånsforretninger er ophørt. Særligt i industrien. Derudover bruger stadig flere større virksomheder erhvervsobligationer som et alternativ.

Selv om en del af årsagen til bankernes lavere udlånsvækst i 2010 har rod i udbudsrelaterede faktorer, som fx ønske om at nedbringe balancen, så er de afgørende faktorer efterspørgselsrelateret - det viser en ny analyse fra Den Europæiske Central Bank (ECB) for euroområdet, og en analyse fra Finansrådet viser det samme for danske forhold.

Analyse ECB

Analyse Finansrådet

Analysen fra ECB viser, at under den seneste økonomiske krise var udviklingen i lån til den private sektor i euroområdet i store træk på linje med situationen under tidligere økonomiske kriser, og særligt når der tages højde for dybden af den seneste krise. ECB finder, at selvom udbudsfaktorer har bidraget til at sænke udlånsvæksten, så har manglende efterspørgsel efter lån været dominerende for den lavere udlånsvækst. Desuden følger virksomheders låneefterspørgsel typisk tre kvartaler efter ændringen i den økonomiske vækst. Forsinkelserne skyldes, at virksomhederne under en krise typisk vælger at benytte alternative finansieringskilder, så som intern finansiering og aktieudstedelser.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her