Forside Politik Kommentarer 2011 Ny regulering af b...

Ny regulering af betalingskort

1. april 2011

Forligskredsen bag Dankort-aftalen fra 2005 har truffet beslutning om en ny model for den fremtidige regulering af betalingskort i Danmark. Modellen giver forretninger mulighed for at opkræve gebyr hos kunder, der betaler med kreditkort, mens forretningerne forbydes at opkræve gebyr hos kunder, der betaler med debetkort.

Den nye model betragtes af Finansrådet som et brud på Dankort-aftalen fra 2005, hvoraf det fremgår, at forretninger ikke må opkræve gebyr hos kunder, der betaler med dansk udstedte betalingskort.

Baggrunden for den nye model er, at EU-Kommissionen i en åbningsskrivelse har meddelt regeringen, at den nuværende regulering af betalingskort er i strid med de grundlæggende principper om ikke-diskrimination og varernes fri bevægelighed i EU-retten.

Finansrådet har peget på et fuldt forbud mod opkrævning af gebyr hos kunder, der betaler med betalingskort. Et fuldt forbud ville imødekomme Kommissionen og samtidig ligge inden for Dankort-aftalens rammer. En model som er valgt i 18 ud af 27 EU-lande, herunder Sverige.

På trods af, at det var muligt at finde en model, som lå inden for Dankort-aftalens rammer, har forligskredsen valgt at bryde en Dankort-aftale.

Det er fra Økonomi- og Erhvervsministeriets side anført, at ministeriet på baggrund af EU-Kommissionens åbningsskrivelse har aftalemæssig hjemmel til at kræve Dankort-aftalen ændret, idet aftalen indeholder forbehold for "eventuelle nye EU-forhold på området".

En overtrædelse af de grundlæggende principper om ikke-diskrimination og varernes fri bevægelighed i EU-retten kan ikke karakteriseres som "nye EU-forhold". EU-Kommissionens kritik bygger på grundlæggende EU-principper fra den gamle Rom-traktat om ikke-diskrimination og tjenesteydelsers fri bevægelighed, og er dermed ikke udtryk for nye EU-forhold.

Det er endvidere væsentligt at fremhæve, at det ikke er Dankort-aftalen, som er i strid med EU-retten.

Finansrådet finder det på denne baggrund beklageligt, at regeringen og forligskredsen har valgt en model, som medfører, at en aftale omkring finansiering af Dankortet bliver brudt. Og på den baggrund anser Finansrådet den eksisterende aftale fra 2005 som bortfaldet i sin held og en eventuel fremadrettet regulering af Dankortet på således gennemføres ved lov.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her