2012

 

Finansrådet støtter erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsens ønske om at stramme de uddannelsesmæssige krav til de revisorer, der reviderer bankregnskaber

 

Danske banker møder i øjeblikket stigende finansieringsomkostninger, hvil-ket kommer til udtryk i en lidt strammere kreditgivning og stigende priser for de danske erhvervsvirksomheder. Det viser Nationalbankens udlånsundersøgelse, som netop er offentliggjort.

 

Her kan du læse nogle gode råd om, hvordan du bedst kan undgå ubehagelige overraskelser under og efter din rejse.

 

Den finansielle sektors vision for arbejdet i Natur- og Landbrugskommissionen er, at der bliver fundet nye innovative løsninger på landbrugets udfordringer, som balancerer hensynet til at vi samtidig får mere levedygtig natur og et internationalt konkurrencedygtigt landbrug, der kan fastholde og videreudvikle sin store eksport og bidrage til beskæftigelse uden for de store byer.

 

Finansrådets skriftelige kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg maj 2012

 

Erhvervskundernes kreditvilkår i bankerne er generelt uændret over en længere periode, viser nye tal fra Nationalbanken. Noget tyder dermed på, at kreditvilkårene er stabiliseret. Over de seneste to kvartaler er der dog sket en svag stramning, som især er drevet af risikoen for tab på erhvervskunder

 

Den finansielle krise påvirker det danske og internationale samfund i disse år, og opfattelsen af, hvilke normer og normaler, der gælder, redefineres. Det gælder også kreditgivning, hvor virksomheder skal vænne sig til, at der gælder en 'ny normal'; det er og bliver ikke lige så nemt og billigt at låne penge som før.

 

Nationalbankens stresstest viser, at de større danske banker generelt er velkapitaliserede og kan modstå uventet finansiel uro. Likviditetsforholdene i sektoren er ligeledes overordnet gode.

 

Som følge af dagens skriverier i dagbladet Børsen om banksektorens manglende vilje til at hjælpe en bank, ønsker Finanansrådet at fastslå, at banksekstoren naturligvis står ved sin forpligtigelse, som det er formuleret i aftalen om en række konsolideringsinitiativer, også kaldet Bankpakke IV.

 

Der er mindre efterspørgsel på finansiering i bankerne, viser Nationalbankens Udlånsundersøgelse for 4. kvartal 2011

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her