2013

 
​Fælles holdning blandt de nordiske bankforeninger til Kommissionens forslag til revision af betalingstjenestedirektivet samt forslag til forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner
 
​Finansrådet tager naturligvis afstand fra skatteunddragelse og rådgivning herom. Finansrådet har ikke indsigt i den konkrete sag vedrørende Jyske Bank, og vi kan derfor ikke udtale os om denne.
 
​Finansrådet deler generelt formandskabets vurdering af dansk økonomi og udsigterne. Nøgletallene har forbedret sig igennem den seneste tid, og fundamentet for positive vækstrater er til stede.
 
​En intern fejl hos Bankdata betyder, at lønudbetalinger, som skulle være til disposition hos modtagerne i dag, gennemføres med forsinkelse i nogle pengeinstitutter.
 

​EU-Rådet for økonomi og finans, ECOFIN, nåede i nat til enighed om nye EU-regler for afvikling af banker. Afviklingsreglerne har mange lighedspunkter med den danske afviklingsordning for banker – Bankpakke III. Aftalen vil nu indgå i forhandlingerne med EU-Kommissionen og EU-Parlamentet.

 

Det er af stor betydning at få genskabt tilliden til den finansielle sektor, herunder i relation til ledelses- og driftsforhold i finansielle virksomheder.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her