2009

8. maj 2013

 

DI, Dansk Erhverv og Finansrådet kommer virksomhederne i møde med let forståelige IT-råd, der forbedrer IT-sikkerheden og nedsætter risikoen for unødvendige tab.

 

På generalforsamlingen i Finansrådet mandag den 30. november 2009 blev følgende valgt til Finansrådets bestyrelse...

 

Finanssektoren blev ramt af 2.300 afskedigelser det seneste år, viser ny undersøgelse.

 

Danske banker har sammen med europæiske banker indgået en frivillig aftale om fælles regler for EU-landene, der gør det lettere for kunder at skifte bank. Aftalen trådte i kraft 1. november 2009.

 

Finansrådet kan ikke på nogen måde tilslutte sig forslaget om at hæve beskatningen på arbejdsindkomst ved at indføre en særlig sundhedsskat, siger Finansrådets formand Peter Schütze i en kommentar til efterårets vismandsrapport.

 

Statsministeren lagde i åbningstalen vægt på at, Danmark kommer styrket ud af krisen. Finansrådet er enig og peger på, at den helt centrale udfordring er at få et løft i produktivitet og konkurrenceevne.

 

Knud Henning Andersen, underdirektør i Finansrådet og ansvarlig for uddannelsesafdelingen, er valgt som ny formand for den europæiske forening for bankuddannelser, EFPA, der står for European Financial Planning Association.

 

Bankerne roser det nye forlig, der har fokus på risikovillig kapital og eksport.

 

Fem bankansatte modtog Finansrådets priser for deres flotte karakterer på de finansielle uddannelser.

 

Direktør i Finansrådet Jørgen A. Horwitz advarer mod yderligere lempelser i finanspolitikken. Regeringens finanslovsforslag medfører, at der i 2010 vil blive ført en forholdsvis ekspansiv finanspolitik.

 

Finansrådet anbefaler regeringen at støtte op om Arbejdsmarkedskommissionens forslag og reformere det danske arbejdsmarked. Der er store udfordringer i de kommende år. Stadig flere uden for arbejdsmarkedet skal forsørges af stadig færre.

 

Finansrådet vil i dag på regeringens møde om kreditsituationen redegøre for det aktuelle billede, som vi ser det:

 

Antallet af bankrøverier er faldende. I de første seks måneder af 2009 blev der begået 45 røverier mod banker og sparekasser, mens der i samme periode sidste år var 57 røverier. I hele 2008 blev der begået i alt 108 røverier.

 

Bankkunderne snydes ikke for rentefald, sådan som det udlægges i flere medier i dag. Det er fortsat dyrt for danske banker at låne penge med lang løbetid, og samtidig befinder vi os i en lavkonjunktur præget af stor usikkerhed. Der er dog ingen tvivl om, at kunderne har fået glæde af den seneste tids rentefald.

 

Danmarks Nationalbank har på det seneste konstateret en markant stigning i antallet af farvede pengesedler, som indsendes til Nationalbanken fra pengeinstitutter overalt i landet.

 

Nationalbanken, Det Private Beredskab og Finansiel Stabilitet har indgået aftale om, at alle Nationalbankens og Det Private Beredskabs aktier i Roskilde Bank skal overdrages til Finansiel Stabilitet.

 

Elever fra Slovakiet blev i dag i København kåret som vindere af den internationale finale i European Business Game med en opfindelse, der kan blive en kæmpe gevinst for blinde og svagtseende.

 

50 unge fra hele Europa dyster fredag i København om titlen Winner of the Winners - prisen for det bedste projekt i iværksætterkonkurrencen EBG - European Business Game.

 

Den internationale finale i European Business Game starter søndag, hvor 50 unge fra hele Europa mødes i København for at dyste om bedste iværksætterprojekt og titlen "Winner of the Winners 2009".

 

- Bankernes udlånsrente afspejles ikke kun i udviklingen i Nationalbankens pengepolitiske rente. Lån i Nationalbanken udgør kun en mindre del af vores funding og har en kort løbetid. Vores kunder efterspørger lån, der løber over flere år. Derfor skal bankerne have funding, der i rimelig grad matcher lånets løbetid. Det siger Finansrådets formand Peter Schütze i en kommentar til vismandsrapporten, der efterlader indtrykket af, at sammenhængen mellem Nationalbankens ændringer i diskontorenten og bankernes udlånsrente er 1:1.

 

 

Folketinget har i dag vedtaget, at det er muligt at ophæve SP-ordningerne fra 1. juni 2009 til 31. december 2009. Det betyder, at man kan få udbetalt indeståendet på sin SP-konto.

 

Banker, sparekasser og andelskasser holder lukket fredag den 22. maj 2009, dagen efter Kristi himmelfartsdag.

 

Fire elever fra Viby Gymnasium & HF i Århus blev den 21. april kåret som vinder af den danske finale i European Business Game med projektet NFP - No Fuelling Problems. Foruden præmien på kr. 25.000 vandt eleverne også retten til at gå videre til den internationale finale og ikke mindst modet til at blive iværksættere på et senere tidspunkt.

 

Seks ud af ti unge vil gerne arbejde i den private sektor, og opdelt på brancher er den finansielle sektor den næstmest populære efter handel. Det viser nye tal fra Finansrådet.

 

14 centrale organisationer og vidensinstitutioner lancerer i dag den 16. marts 2009 et meget ambitiøst initiativ - Copenhagen Finance IT Region (CFIR). Initiativet skydes i gang med deltagelse af økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen.

 

Danmark får nu sit første officielle nationale netværk for højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft - gennemføres i samarbejde mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og et konsortium med Dansk Erhverv, The Copenhagen Post og Finansrådet.

 

Der har vist sig behov for at revidere de standardgarantier, som en række organisationer har samarbejdet om siden 2005.

 

Finansrådet mener, at skatteforliget er et lille skridt i den rigtige retning.

- Med en fjernelse af mellemskatten ser det danske skattesystem noget bedre ud. For en stor gruppe kan det nu langt bedre betale sig at gøre en ekstra indsats, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz

 

- Regeringen skal have ros for at have fokus på at lette skatten på arbejde og øge de grønne afgifter. Der burde imidlertid have været sat langt mere markant ind på den højeste marginalskat, der fortsat er over 55 pct. Forslaget er slet ikke ambitiøst nok. Ingen burde betale mere end 50 pct. i skat af deres arbejdsindkomst, siger Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz.

 

Danmark skal være bedre til at tiltrække og fastholde dygtige studerende fra udlandet. På Københavns Universitet skal en ny pris sætte skub i tingene med at forbedre det internationale studiemiljø. Prisen, der er på 100.000 kr., er sponseret af Finansrådet og skal uddeles en gang årligt - første gang til universitetets årsfest til november.

 

Skattekommissionens forslag er et skridt i den rigtige retning, men der er brug for en mere gennemgribende reform. Den foreslåede nedsættelse af topskatten og fjernelse af mellemskatten vil have en gavnlig effekt på arbejdsudbudet og modvirke den faldende arbejdsstyrke i de kommende år.

 

Finansrådet er blevet opmærksom på, at der i de IT-kriminelle miljøer florerer et nyt spionprogram, som kan give adgang til danske netbanker.

 

 

It-kriminelle har i de seneste dage udsendt et "jobopslag" til op mod 100.000 danskeres mailadresser, hvor der lokkes med lette penge og et hurtigt udbytte.

 

Et bredt flertal i Folketinget indgik søndag den 6. oktober 2008 forlig om en kreditpakke på 75 mia. kr. til danske banker og sparekasser samt 25 mia. kr. til realkreditinstitutterne. Kreditpakken skal sikre bankernes mulighed for at yde kredit til privat- og erhvervskunder.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her