2011

8. maj 2013

 

På generalforsamlingen i Finansrådet mandag den 5. december 2011 blev følgende valgt til Finansrådets bestyrelse

 

Finansrådet finder det positivt, at regeringen søger at føre en ansvarlig økonomisk politik, hvor hver udgiftskrone er finansieret, siger vicedirektør i Finansrådet Klaus Willerslev-Olsen i en kommentar til finanslovsudspillet

 

Finansrådet mener, at vismændenes konklusion om, at højere marginalskat på de højeste indkomster fører til et provenutab for staten, er væsentlig.

 

Finansrådet glæder sig over, at Konsolideringsinitiativerne - kendt som Bankpakke IV - har vist deres værd; De sunde dele af Max Bank er overtaget af Sparekassen Sjælland. Ingen kreditorer lider tab.

 

Finansrådet hilser den nye S-R-SF regering velkommen. Regeringsgrundlaget indeholder mange gode takter, og Finansrådet håber på et godt fremtidigt samarbejde.

 

Med fremlæggelsen af nye konsolideringsinitiativer har vi fået redskaber, der mindsker risikoen for, at flere banker skal igennem Bankpakke III.

 

Finansrådet finder det positivt, at regeringen har fokus på vækstinitiativer. Og det er godt, at regeringens pakke er finansieret, og således ikke bidrager til at øge gælden på længere sigt.

 

Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi baner vejen for en mere effektiv offentlig sektor - men samspillet til de private aktører skal styrkes.

 

Det er helt rigtig set af København, når Copenhagen Business Task Force i deres forslag til ny erhvervspolitik fremhæver, at København især skal satse på finans/it. Inden for finans og it er vi allerede godt i gang med CFIR - Copenhagen Finance IT Region.

 

EU-Kommissionen har i dag fremlagt sit CRD IV-forslag til nye regler om kapital, kapitaldækning og likviditetsstyring for kreditinstitutter. CRD IV omfatter blandt andet et forslag til den europæiske implementering af Basel III-standarderne

 

Finansrådet styrker kommunikationsindsatsen - både i forhold til det politisk økonomiske arbejde og i forhold til Finansrådets øvrige stakeholders. Det sker med ansættelsen af Lise Kirkegaard som ny Kommunikationschef, samt ved at udnævne den nuværende PA- og kommunikationsdirektør Lars N. Nielsen til PA-direktør for Finansrådets 'Public Affairs & Politisk-Økonomiske område'. Organisationsændringen træder i kraft pr. 1. august 2011.

 

Den finansielle sektor har de seneste dage arbejdet intensivt på at finde en løsning, der ville sikre Fjordbank Mors' indskydere med indeståender over 750.000 kr. samt simple kreditorer. Dette har ikke vist sig muligt.

 

Fjordbank Mors: Sektoren vil se på, om der er mulighed for at finde en løsning, der sikrer bankens indskydere og simple kreditorer.

 

Den planlagte offentliggørelse af Boligmarkedsstatistikken for 1. kvartal 2011 torsdag den 16. juni fra Finansrådet, Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening udsættes.

 

De seneste dage har der i Dagbladet Børsen, på baggrund af en korrespondance mellem erhvervsorganisationerne Landbrug & Fødevarer og Finansrådet, været bragt flere artikler, som kan give indtryk af, at der hersker uenighed om ansvaret for dyrenes velfærd.

 

Finansrådet er enig med vismændene i, at der ikke er behov for særlige danske tiltag rettet mod de variabelt forrentede boliglån

 

Socialdemokraterne og SF ønsker vækst og velfærd men griber udfordringen forkert an. Man kommer ikke uden om, at det er dansk erhvervsliv, der skal skabe den vækst, der skal finansiere fremtidens velfærd. Og så nytter det ikke at forringe rammevilkårene for erhvervslivet.

 

Reformen af den omstridte efterløn er et nødvendigt tiltag for at sikre sunde offentlige finanser. Fundamentet for, at det private erhvervsliv kan skabe den vækst, der er nødvendig for at bevare velfærdssamfundet, er dermed lagt

 

Elever fra Ordrup Gymnasium vandt i dag 25.000 kroner og plads i den internationale finale i European Business Game i Italien med en opfindelse, der gør el-kabler fleksible

 

Finansrådet bakker op om, at regeringen med 2020-planen etablerer et nødvendigt fundament for, at det private erhvervsliv kan skabe den vækst, der er forudsætningen for velfærdssamfundet.

 

Det er stærkt utilfredsstillende, at regeringen åbner mulighed for permanent statsejede banker, der kan presse markedet på ikke konkurrencemæssige vilkår. Som minimum burde konstruktionen være tidsbegrænset.

 

Overborgmester Frank Jensens plan for fremtidig vækst i København er ambitiøs, nytænkende og vigtig. Danmark skal have gang i væksten, og for at det kan ske, har vi behov for, at der kommer fokus på erhvervslivet som et stærkt lokomotiv, der kan trække den danske økonomi i gang - og som er forudsætningen for et velfærdssamfund. Finansrådet deltager meget gerne i det arbejde, Frank Jensen i dag tager hul på med Copenhagen Business Task Force.

 

Finansrådet er tilfreds med, at der nu er lavet en vurdering af de konkurrencemæssige konsekvenser af en ændring af ATP-loven, men advarer mod regeringens nye forslag.

 

Nu kan virksomheder tegne en forsikring målrettet netbankindbrud. En virksomhed med op til 25 medarbejdere kan for under 700 kr. årligt forsikre sig mod tab, hvis kriminelle bryder ind i deres netbank.

 

Finansrådet bakker op om regeringens netop offentliggjorte tilbagetrækningsreform, hvor efterlønnen gradvist udfases og pensionsalderen hæves i et hurtigere tempo, end der var lagt op til i Velfærdsaftalen. Skal der være råd til velfærd i fremtiden, er dette et vigtigt skridt på vejen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her