2012

8. maj 2013

 

Bundlinjen i næste års finanslov hilses velkommen af Finansrådet

 

Finansrådet finder det beklageligt, at Tønder Bank uden forudgående varsel er kommet i en situation, hvor banken ikke længere kunne fortsætte selvstændigheden. På det foreliggende grundlag er det Finansrådets vurdering, at der er sket et alvorligt svigt i ledelsen i banken. Samtidig glæder bankernes organisation sig dog over, at sektoren endnu en gang har taget ansvar, og selv har fundet løsninger på en nødlidende banks problemer.

 

Finansrådet deler generelt vismændenes beskrivelse af dansk økonomi og de finansielle forhold. Dog vurderer Finansrådet, at der er et fortsat behov for at styrke indtjeningen i bankerne. 

 

UBS har meddelt Finansrådet, at de udtræder af Tomorrow/Next-indberetningen med virkning fra 3. december 2012

 

Der har de seneste måneder været fokus i offentligheden på den danske referencerente CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate).

Finansrådet har derfor udarbejdet en redegørelse, der analyserer de historiske CIBOR-satser og sammenligner dem med andre rentesatser, samt gennemgår de governance-forhold, der er gældende for CIBOR. Der har i den forbindelse været fokuseret på, hvordan CIBOR-stillerne udfører deres opgaver og de kontrolfunktioner, som Pengemarkedskomiteen udfører.

 

Finansrådet hilser udspillet vedrørende et offentligt tilsyn med CIBOR-renterne fra erhvervs- og vækstminister Ole Sohn velkomment

 

Barclays Bank PLC har meddelt Finansrådet, at man har besluttet ikke længere at deltage som CIBOR stiller med virkning fra den 27. august 2012.

 

Det er helt afgørende for Finansrådet, at der er fuld tillid til Cibor og andre referencerenter. Finansrådet hilser det derfor velkomment, at vækst- og erhvervsminister Ole Sohn nu har oplyst, at der vil blive udarbejdet en redegørelse om Cibor-fastsættelsen, herunder om der er behov for yderligere undersøgelser af fastsættelsen. Finansrådet har fuld tillid til, at det vil blive foretaget på kompetent vis, og Finansrådet stiller gerne informationer mv. til rådighed for dette arbejde

 

CIBOR har været til debat i medierne gennem nogen tid, senest i forbindelse med en analyse udarbejdet af SEB. CIBOR, eller Copenhagen Interbank Offered Rate, er en rentesats som anvendes i forbindelse med en bred vifte af finansielle produkter.

”Finansrådet er uenig i SEBs konklusion om, at CIBOR skulle være for høj og finder, at analysen er fejlagtig på flere områder. Vi mener, at SEBs valg af metodik i analysen er forkert”, siger underdirektør Søren Gade fra Finansrådet.

 

I år har Roskilde Festival og Copenhagen Finance IT Region (CFIR) sat en række forskere stævne på Roskilde Festival 2012. Opgaven er at forske i det kontantløse samfund. Store områder på festivalen er i år kontantfrie og det giver gode muligheder for forskning i fremtidens kontantløse betalingsmuligheder.

 

"I Finansrådet har vi fuld tillid til CIBOR-fastsættelsen, som er underlagt klare regler og en meget høj grad af gennemsigtighed," siger underdirektør i Finansrådet Søren Gade.

 

Bankernes organisation, Finansrådet, er positive over for at der i Danmark bliver oprettet et systemisk risikoråd, som kan være med til at styrke fokus på systemiske finansielle risici, og rådgive om hvordan det kan undgås at der opstår risici som kan svække den finansielle stabilitet.

 

13 måneders reglen i forbindelse med kortmisbrug er den ultimative frist for kundens mulighed for at reagere overfor banken. Kunden skal imidlertid stadig reagere, så snart misbruget opdages.

 

Tankegangen om at sænke skatten på arbejdsindkomst er den helt rigtige vej til målet om øget vækst, men skattereformudspillet er ikke ambitiøst nok og går på flere områder stik imod målet, mener Finansrådet

 

Finansrådet er enig med vismændene i, at EU-Kommissionens forslag om en skat på finansielle transaktioner ikke er hensigtsmæssig, blandt andet fordi sådan en skat kan være med til at bremse for økonomisk vækst i Europa

 

Finansrådet finder grund til at rose regeringens fokus på at bringe de offentlige finanser i balance.

 

Elever fra Aabenraa Statsskole vandt i dag 25.000 kroner og en plads i den internationale finale i European Business Game i Slovakiet med en opfindelse, der sikrer cyklen mod tyveri.

 

Den finansielle sektor og Finansiel Stabilitet A/S har gennem en koordineret indsats bidraget til at finde løsninger på problemerne i Sparekassen Østjylland og Spar Salling Sparekasse

 

Penge- og Pensionspanelet har i dag offentliggjort en rapport om betaling af formidlingsprovisioner på investeringsforeningsområdet.

 

Finansrådet er glade for regeringens indsats for færre administrative byrder for dansk erhvervsliv.

 

Den finansielle sektor i Danmark ønsker aktivt og konstruktivt at bidrage til regeringens forslag om at etablere et landbrugsfinansieringsinstitut (LFI). Et arbejde, der også involverer landbrugs- og fødevaresektoren, DLR Kredit og
Finansiel Stabilitet A/S.

 

Finansrådet hilser det velkomment, at erhvervs- og vækstministeren og forligskredsen har fremlagt en udviklingspakke, som skaber forbedrede muligheder for lånefinansiering for 20 mia. kr. samt eksportgarantier for 20 mia. kr.

 

Antallet af bankrøverier i 2011 var stort set på niveau med året før - nemlig 116. Det er for mange, konstaterer Finansrådet, der dog glæder sig over, at udbyttet er dalende

 

Kunder, der har købt rejser med internationale kreditkort direkte hos Spanair, herunder med Visa/Dankort, har gode muligheder for at få erstatning hos banken eller rejsebureauet

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her