2016

 
​Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen har i dag formelt besluttet at samle brancheorganisationernes aktiviteter i én ny fælles brancheorganisation.
 
​På tværs af alder, geografi og køn er investeringsfonde danskernes foretrukne opsparingsform. I alt 820.000 danskere ejer investeringsbeviser. En ny analyse fra Gallup, igangsat af Finansrådet og Investeringsfondsbranchen, ser nærmere på, hvem der ejer investeringsbeviserne, og hvad der kendetegner dem som investorer.
 
På generalforsamlingen i Finansrådet mandag den 5. december 2016 blev følgende valgt til Finansrådets bestyrelse.
 
It-kriminelle forsøger i stigende grad at lokke oplysninger ud af danske bankkunder, så de kan få adgang til danskernes bankkonti og sparepenge. Det viser en ny opgørelse fra Finansrådet over forsøg på indbrud i danske netbanker.
 
​Ny storstilet vision for cybersikkerhed skal sikre at Danmark - et af verdens mest digitale samfund - også forbliver det mest sikre
 
​Hver anden i Hovedstaden genbruger passwords på nettet
 
​Finansrådets bestyrelse har vedtaget at omformulere vedtægterne i foreningen ”Det Private Beredskab”. Det betyder reelt, at Det Private Beredskab ikke længere kan træde til ved banklukninger.
 
​ Regeringsgrundlaget fra den nye trekløver regering, VLAK, er fyldt med gode takter, som Finansrådet glæder sig til at bakke op om og at bidrage til, hvor muligt. Det gælder ikke mindst regeringens fokus på digitalisering, iværksættere og ny teknologi.
 
​Er danskerne mest tilfredse med deres bank på Sjælland, Fyn eller i Jylland? Få svaret i en ny befolkningsundersøgelse.  
 
​Langt de fleste danskere føler, at de får en fair behandling, når de går ned i deres bank. Det viser en befolkningsundersøgelse, som Finansrådet og Finansforbundet i samarbejde med konsulenthuset Loyalty Group har foretaget blandt et repræsentativt udsnit af de danske bankkunder.
 
​Selvom de færreste danskere formentlig drømmer om at bruge en eftermiddag i banken på at tale lån, opsparing og pension, så er de fleste faktisk godt tilfredse med den service, de får, når de er i kontakt med banken.
 
​Flere og flere smartphones udsættes for angreb fra it-kriminelle. En ny kampagne igangsat af Digitaliseringsstyrelsen og Finansrådet vil derfor give danskerne gode råd og digitale guides til, hvordan man beskytter sig selv og sine data på nettet.
 
​De stigende danske boligpriser har givet anledning til en del løftede øjenbryn. Men der er hverken tegn på en ny boligboble eller trusler mod den finansielle stabilitet. Det viser en analyse fra Finansrådet.
 
Bankerne i de tre nordiske lande, Danmark, Sverige og Finland, samt de hollandske banker går nu sammen i en fælles advarsel til Europa-kommissionen om de vidtrækkende konsekvenser Basel IV-kravene vil have, hvis de indføres i sin nuværende form.
 
​I dag åbner Copenhagen FinTech Lab, som skal være et nyt innovativt øko-system for fremtidige FinTech løsninger.
 
​Regeringen har i dag præsenteret Dansk Landbrugskapital, der skal bidrage med en milliard kroner – til at starte med - i ansvarlig kapital til de danske landbrug. Hos Finansrådet byder man initiativet velkommen:
 
​LO har i dag fremlagt et nyt vækstudspil med syv forslag. Et forslag går på at skabe vækst ved at give danskerne mulighed for en investeringskonto. Helt rigtigt set, lyder det fra Børsmæglerforeningen og Finansrådet, som dog peger på, at modellen skal være lig det, man har i Sverige.
 
​Lovforslaget, der implementerer 4. hvidvaskdirektiv i dansk ret, indeholder de allerede kendte forpligtelser i relation til hvidvask, ligesom der introduceres en række nye forpligtelser for bankerne i Danmark.
 
​Ekspertudvalget under ledelse af professor Nina Dietz Legind har nu afleveret sin rapport om mobiliteten på det danske realkreditmarked.
 
​Syv stærke partnere og fire sponsorer er gået sammen om at skabe Copenhagen Fintech – en ny forening, som skal udvikle et økosystem for FinTech-iværksættere i København.
 
​Finansrådet og Dansk Insolvensadvokater forsøger med en række nye tiltag at gøre behandlingen af konkursboer mere effektiv og gennemskuelig.
 
​Selv om markedet for projektbyggerier er i hastig udvikling, så har bankerne ikke risikoen. Det konkluderer Finanstilsynet i en ny undersøgelse af projektfinansiering i Aarhus og København.
 
​Regeringen har i dag fremlagt sin 2025-plan for Danmark. Finansrådet bakker op om at skabe øget vækst i Danmark og kalder regeringens plan for ambitiøs.
 
​Det er skidt for både den enkelte pensionsopsparer og sam-fundet, men en løsning er igen at hæve loftet på ratepension til 100.000 kr., lyder det samstemmende fra Finansrådet, Håndværksrådet og Dansk Byggeri.
 
Tal fra Nationalbanken og Finansrådet viser, at bankernes udlånsrenter på store og små erhvervslån er faldet støt de seneste tre år. Det er godt nyt for virksomhederne og understøtter væksten i Danmark, lyder det fra Finansrådet.
 
Hvidvasksekretariatet har i dag offentliggjort rapport om tal og aktiviteter vedrørende hvidvask. Rapporten understreger bankernes gode samarbejde med Hvidvasksekretariatet, og det store fokus der er på bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering i den finansielle sektor.
 
​​Danskerne har rekordhøje summer stående på bankbogen. På 13 år er beløbet næsten fordoblet, og hver dansker over 17 år har nu i gennemsnit 185.000 kr. stående i banken. Fornuftigt med penge på kistebunden, men med historisk lave renter på 0 og tæt derved, er det altså værd at overveje alternativer, lyder opfordringen fra Finansrådet.
 
​Realkreditrådet og Finansrådet mødes i dag med EU-kommissær Jonathan Hill i Bruxelles for at drøfte de kommende Basel-reglers betydning. 
 
​Når danskerne møder en bankrådgiver i forbindelse med køb eller salg af bolig kan de trygt regne med, at rådgiverne lever op til nye skrappe krav fra både EU og Finanstilsynet. 
 
​Regeringen, KL og Danske Regioner har netop offentliggjort den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som fastlægger målsætningerne for digitalisering i det offentlige frem mod 2020. Inklusiv et tiltrængt fokus på erhvervslivet og vækstpotentialet.
 
​Nationalbanken vurderer i deres årlige rapport om den såkaldte ”betalingsinfrastruktur”, at Danmark har sikre, stabile og effektive betalingssystemer. Finansrådet og banksektoren arbejder målrettet på at skabe betalingsløsninger, der følger med tiden. Anerkendelsen fra Nationalbanken hilses velkommen.
 
Bankernes samlede forrentning af egenkapitalen halter efter øvrige virksomheder. Det viser en gennemgang af årsrapporter fra 2015.
 
​Når Finanstilsynet, formentlig 1. juli, sløjfer den såkaldte ‘6 måneders regel’, vil også risikoen for en række misforståelser i forbindelse med kreditgivning til boligkøb, blive sløjfet. Det vurderer både Finansrådet og Realkreditforeningen, der i et fælles høringssvar til Finanstilsynet byder farvellet velkommen.
 
​I dag afholdes finale i European Business Games (EBG) i Finanssektorens Hus. 9 hold dyster i finalen, og en undersøgelse af deltagerne viser, at to ud af tre deltagere har iværksætterlyst
 
​Social- og Indenrigsministeriet arbejder på et tiltag i kampen mod ID-tyveri, hvor borgere skal kunne oprette en kreditbeskyttelse i CPR-registeret. I Finansrådet, Finans og Leasing og Teleindustrien hilser man tiltaget velkommen og bakker op i kampen mod ID-tyveri
 
​​Helt nye tal fra Finansrådet og Rigspolitiet, som aldrig tidligere er offentliggjort, viser at 23 danske pengeautomater blev udsat for angreb i 2015. Hvis antallet af angreb skal minimeres kræver det et fortsat stærkt fokus på sikkerhed, lyder det fra Finansrådet.
 
​Erhvervs- og Vækstministeriet har i dag offentliggjort ”Rapport om grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber”. Formålet er at styrke kompetencerne for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. I Finansrådet støtter man ambitionen.
 
​Virksomheder bør i højere grad overveje egenkapital, når de søger finansiering. Det mener Finansrådet, som samtidig konkluderer, at for få virksomheder benytter sig af den mulighed.
 
​Den 4. april skydes Money 20/20 konferencen i Bella Center i København i gang. Money 20/20 er verdens største konference for FinTech med 3.000 deltagere fra hele verden. Danmark er udvalgt som værtsby, og hos visionsgruppen bag Copenhagen FinTech Hub håber man, at konferencen vil skabe et større dansk fokus på mulighederne og potentialet inden for FinTech.
 
Erhvervs- og vækstministeren har i dag fremsat et lovforslag, som gennemfører reglerne i MiFID II om provisionsbetalinger allerede fra 1. januar 2017. Med lovforslaget indføres bl.a. et forbud mod at modtage og beholde provisioner ved porteføljepleje og uafhængig rådgivning.
 
​Alt for få små og mellemstore virksomheder får risikovillig kapital gennem aktiemarkedet. Det hæmmer væksten og jobskabelsen. Den danske aktiekultur skal ændres, lyder det fra Børsmæglerforeningen, som i dag holdt årsmøde.
 
​Pengeuge har fordoblet antal gæsteundervisere 600 bankdirektører og bankrådgivere turnerer i denne uge rundt på landets skoler og klæder de unge på til at håndtere deres økonomi. Det er en fordobling i antallet af undervisere siden 2015. Pengeugen er en stor succes, lyder det fra Finansrådets vicedirektør Louise Mogensen.
 
​600 bankdirektører og rådgivere fra landets banker står i dag parat til at kickstarte årets Pengeuge, som igen i år sætter fokus på unge og økonomi. 600 skoler og 21.000 elever sidder klar til at tage imod og lære mere om økonomi og digital sikkerhed
 
​50.000 eller hver 20. ung i Danmark er fanget i gældsfælden og registreret som dårlig betaler i Danmarks største skyldnerregister RKI. Samlet set misligholder de unge gæld for knap 1,4 mia. kr. Hver tredje anmærkning til RKI kommer fra en informations- eller televirksomhed.
 
​Forretten til den uspiselige hovedret for dansk realkredit - nemlig de kommende kapitalkrav fra Basel – er blevet serveret. Forretten, der her tales om, er den såkaldte standardmetode for kreditrisiko, som forventes at være byggestenen til de kommende kapitalkrav, der frygtes af ikke mindst realkreditsektoren.
 
Finansrådet har i dag haft besøg af EU-kommissær Lord Jonathan Hill.Formålet med besøget var at sætte fokus på den finansielle sektors fremtid, og på hvordan den finansielle regulering kan udformes, så den understøtter vækst i Europa.
 
​Ny analyse fra Finansrådet og Realkreditforeningen dokumenterer, at danske realkreditlån er blandt de absolut billigste boliglån sammenlignet med en lang række andre europæiske lande.
 
​Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort en rapport, der belyser hvor langt fremme EU-landene er, når det kommer til digitalisering. I toppen ligger Danmark.
 
​Finansrådet har ansat Jakob Legård Jakobsen som økonomisk direktør. Han er 45 år og kommer fra en stilling som afdelingsdirektør i Nykredit.
 
​Antallet af klager over bankerne til Pengeinstitutankenævnet falder, og bankerne har for andet år i træk efterlevet alle afgørelserne fra nævnet. Det viser nye tal fra Finansrådet, som glæder sig over den positive udvikling.
 
​Finansrådet og Realkreditforeningen takker for den vigtige opbakning fra de danske medlemmer af Europa-Parlamentet.
 
​Finanstilsynet har i dag offentliggjort den nye vejledning til kreditvurdering af boligkøbere i vækstområder, hvor der sker større prisstigninger, f.eks. Aarhus samt København og omegn.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her