Forside Servicemenu Andre materialer Redegørelse om CIB...

Redegørelse om CIBOR

7. september 2012

Denne redegørelse har til formål at belyse referencerenten Copenhagen Interbank Offered Rate (CIBOR).

Redegørelsen har baggrund i en kritik i offentligheden de seneste måneder af især niveauet for CIBOR-satserne, men også af de governance-forhold, der er relateret til referencerenten. CIBOR-satserne er centrale for det finansielle system i Danmark. CIBOR er ikke kun en vigtig referencerente for bankerne, men også for kunder og andre interessenter. Det er afgørende, at der er bred tillid til CIBOR, og som ansvarlig for referencerenten tager Finansrådet derfor kritikken alvorligt.

Det er ikke muligt at lave en fuldstændig oversigt over det samlede marked for CIBOR-relaterede finansielle produkter, men Finansrådet skønner, at der i alt findes finansielle kontrakter for mellem 5.000 mia. DKK og 7.500 mia. DKK, der er relateret til CIBOR-satserne. Heraf er der udstedt CIBOR-relaterede realkreditobligationer for ca. 410 mia. DKK. Langt hovedparten er dog relateret til finansielle derivatkontrakter mellem banker, hvor den enkelte bank typisk foretager risikoafdækninger ved hjælp af disse kontrakter. Banker både modtager og afgiver derfor CIBOR-relaterede rentebetalinger. Det er Finansrådets opfattelse, at der er bred tillid til CIBOR-satserne i banksektoren.

CIBOR beror på en vurdering fra et antal banker, benævnt stillerbankerne, af, hvilken rente de hver især ville udlåne til på usikret basis til en såkaldt primebank eller solid bank. Bankernes kvotering er baseret på en række markedsforhold og individuelle vurderinger relateret til udlån med en løbetid på mellem en uge og 12 måneder. For at sikre de mest retvisende satser har der altid været en mekanisme, som sikrer, at de højeste og laveste kvoteringer udelades, hvorefter CIBOR-satserne for de forskellige løbetider beregnes som et gennemsnit af de resterende kvoteringer.

Redegørelse om CIBOR (pdf)

Bilag (pdf)

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her