Vilkår for pantebrevshandel

Finansrådet har i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Pantebrevshandlere, SPD, udarbejdet et nyt sæt "Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom".

Det er tilstræbt at skabe et sæt vilkår, som kan anvendes af hele branchen. For Finansrådets medlemmer erstatter de nye vilkår Finansrådets hidtidige vilkår fra 1991, som alene finder anvendelse på pengeinstitutters salg af pantebreve i fast ejendom til andre pengeinstitutter.

Vilkårene skal finde anvendelse på erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom, hvis der er henvist til dem i aftalen, og de skal kunne anvendes af alle, der handler professionelt.

Vilkårene er ikke bindende for Finansrådets eller SDP's medlemmer. Parterne kan aftale, at vilkårene finder anvendelse på alle handler mellem de to parter eller for enkelte (typer) handler.

Det er også muligt at aftale, at vilkårene finder anvendelse med undtagelse eller ændring af enkelte punkter, hvor parterne ønsker en anderledes regulering af deres samhandelsforhold.

Download materiale

 
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her