e-Boks

e-Boks kort fortalt

Da e-Boks startede i 2001 var målet at få 350.000 brugere. Allerede i 2006 var der over 1 mio. borgere i Danmark med en e-Boks, og i november 2013 rundede e-Boks 4 mio. danske borgere. Mere end 85 % af alle danskere over 15 år kan derfor nu nås via e-Boks. I november 2014 blev danske borgere som de første i verden forpligtet til at have en digital postkasse, som det offentlige kan sende breve til. Dermed er e-Boks i årene siden opstarten i 2001 gået fra at være et tilbud til borgerne til at være en obligatorisk del af den offentlige digitaliseringsstrategi*.

En fælles Digital Postkasse

 • Beslutningen om etableringen af en fælles digital postkasse er et led i den offentlige digitaliseringsstrategi.
 • I 2009 vandt selskabet e-Boks udbuddet om at levere en digital postkasse, der skal fungere for både borgere og virksomheder.
 • Fra november 2013 er det obligatorisk for virksomheder at modtage offentlig post i e-Boks.
 • Fra november 2014 er det obligatorisk for borgere at modtage offentlig post i e-Boks.
 • Breve, som sendes med e-Boks, har samme retsvirkning som papirbreve.
 • Som et selvstændigt aktieselskab ejes e-Boks ligeligt af Post Danmark og Nets. Dermed er e-Boks et samarbejde mellem offentlige og private virksomheder**.    

Høj brugervenlighed

 • Som digital postkasse er e-Boks et arkiv, der følger brugeren hele livet.
 • Adgangen til e-Boks sker via NemID. Det sikrer genkendelighed fra andre digitale løsninger.
 • Da e-Boks er en fælles løsning, skal brugeren kun tømme én digital postkasse.
 • Med e-Boks kan borgerne tjekke vigtig post et hvilket som helst sted i verden. 

En sikker løsning

 • Indgangen til oplysninger i den personlige digitale postkasse er sikret af NemID, der med sin såkaldte to-faktor løsning sikrer et højt niveau af sikkerhed.
 • Alle data, der sendes og lagres i e-Boks, er spejlet i en mainframe-løsning hos KMD. Det gør løsningen sikker både over for hackerindbrud og systemnedbrud.
 • e-Boks er ikke en e-mailløsning, og der kræves en nøgle både for at kunne sende til og åbne postkassen.  

Besparelser med digital post

 • Med digital post opnår man både miljømæssige og økonomiske besparelser.
 • Besparelser på porto ved fuld indfasning i 2020: 720 mio. kr.***.
 • Der blev sparet 3.383 ton papir pga. e-Boks alene i 2012****.
 • Der spares ikke kun på miljøet via besparelser på papirforbrug. Også andre miljømæssige omkostninger, der er forbundet med levering af fysisk post, spares. 

En ny måde at tænke post på

 • Med en e-Boks bliver den post, som før var analog, nu digital. Derfor skal både afsendere og brugere tænke post på en helt ny måde.
 • Den mentalitetsændring, en fælles digital postkasse kræver, er mulig i Danmark, fordi danskerne har en høj grad af it-parathed. 

e-Boks i et internationalt perspektiv 

 • e-Boks følger internationale standarder. Man kan f.eks. få læst brugerfladen op, hvis man er læsehæmmet. Brugervenlighed for alle typer af brugere tænkes ikke altid ind i digitale løsninger.
 • Med ophøret af papirpost i 2014 er det første gang, et land tager et så stort skridt i forhold til at opnå digital kommunikation med borgerne.
 • Selve e-Boks løsningen er allerede eksporteret til lande som Sverige og Norge.  

e-Boks styrker digitaliseringen

 • e-Boks styrker udviklingen af digital kommunikation bredt, netop fordi alle borgere får en digital postkasse. Derved opfordres alle borgere til at lære digital kommunikation.

*Kilde: e-Boks Årsrapport 2012.

**Kilde: Digitaliseringsstyrelsen, digst.dk

***Kilde: e-Boks Årsrapport 2012 s. 8.

****Kilde: e-boks.com

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her